Norge

Kilder til Aftenposten: Anundsens fremtid er høyst usikker

Selv om justisminister Anders Anundsen (Frp) skulle slippe mistillitsforslag fra Venstre og KrF etter gårsdagens stortingshøring, er hans fremtid som statsråd høyst usikker.

 • Karen Tjernshaugen
  Nyhetssjef

Hverken Kristelig Folkeparti eller Venstre mener at Anders Anundsen klarte å styrke sin posisjon under gårsdagens høring om hjemsendelse av asylbarn.

Sentralt i Venstre og KrF vurderes det nå om svarene justisministeren ga i gårsdagens høring var «gode» nok til at han kan overleve som statsråd, og om de to partiene kan fortsette som støttepartier for Regjeringen.

Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti reagerer på at Anundsen ga inntrykk av å skyve skyld og ansvar over på Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet. Han reagerer også på at Justisministeren ikke fulgte opp signalene sine, for å være sikker på at avtalen om asylbarna ble etterlevd.

— Min opplevelse er at han ikke styrket sin posisjon etter utspørringen. Jeg opplever at den politikkendringen som var annonsert, gjennom å styrke de lengeværende asylbarnas situasjon, ikke er gjennomført og det har han erkjent i dag, sier Grøvan til Aftenposten.

Vurderer mistillit

På spørsmål om hvilke konsekvenser det kan få, svarer han:

— For vår gruppes del er alle mulige utfall til stede.

- Også mistillit?

— Ja, vi utelukker ikke noe, vi ønsker å bruke tid på vurderingen. Og situasjonen er svært alvorlig.

Før Venstres Abid Raja gikk inn til grillingen av Anundsen sa han at det bare var justisministeren selv som kunne hindre et mistillitsvotum. Etter høringen ville ikke Raja trekke raske konklusjoner.

— Vi har fått veldig mange svar fra Anders Anundsen. Vi er nødt til å nøste i det, å konkludere nå ville være uansvarlig.

Raja mener høringen avslørte at Anundsen ikke har kontroll over Politiets utlendingsenhet, og sier at det er svært alvorlig. Han tolket leder for Politiets Utlendingsenhet (PU) Kristin O. Kvinge som at praksisen ville vært den samme, uansett hvilke signaler statsråden sender.

Vurderer Anundsens skjebne

Asylbarnsaken, og statsminister Erna Solbergs garanti fra Stortingets talerstol høsten 2013 om at Regjeringen skulle legge større vekt på barnefaglige vurderinger i asylsaker, var Venstres og KrFs kanskje største seier som støttepartier for Regjeringen.

Kilder i sentrumspartiene er – også etter høringen – av den klare oppfatning at Anundsen ikke har opptrådt lojalt mot intensjonen i samarbeidsavtalen mellom de Høyre/Frp og Venstre og KrF. Etter det Aftenposten erfarer er det maktpåliggende for sentrumspartiene at statsministeren markerer Anundsens «illojalitet» tydelig, eksempelvis gjennom at hun på et senere tidspunkt, men i god tid før valget i 2017, bytter ham ut.

Gårsdagens høring dreide seg nemlig ikke om samarbeidsavtalen, men om Anundsen har feilinformert Stortinget. Reiser opposisjonen mistillitsforslag etter høringen, må Venstre og KrF avgjøre om de vil støtte det.

Brudd på avtalen?

På spørsmål om støttepartiene kan føle seg lurt, svarer Grøvan:

— Sett i forhold til samarbeidsavtalen, så er det klart at dette er en viktig side ved den politikken vi ønsker å føre på asylområdet, som her er blitt nedprioritert og som gjør dette ekstra alvorlig. Så det er to synspunkt, det ene er det konstitusjonelle, så er det samarbeidsavtalen som vi må vurdere ut fra vår oppfattelse av den. Og hvordan den er blitt gjennomført.

Venstres Raja sier at det er vanskelig å svare på om Anundsen har holdt avtalen.

— Det er ikke mulig å konkludere på stående for om avtalen er brutt, det vi også vet er at rundt 60 barn har fått bli på engangsløsningen, som ikke hadde fått bli uten avtalen.

 1. Les også

  Slik svarte justisminister Anders Anundsen

Relevante artikler

 1. POLITIKK
  Publisert:

  KrF freder Regjeringen, men kommer med sterk kritikk

 2. POLITIKK
  Publisert:

  Kremjobben ble ikke slik det var tenkt. Nå henger den femte av Frps justisministere i en tynn tråd.

 3. NORGE
  Publisert:

  Senterpartiet vurderer mistillit om terrorsikring – krever kraftig styrking av politi og forsvar

 4. POLITIKK
  Publisert:

  Presset Erna Solberg tar selvkritikk: – Jeg var upresis

 5. POLITIKK
  Publisert:

  Terrorsikring: KrF utelukker ikke mistillit – alle fakta må på bordet.

 6. POLITIKK
  Publisert:

  Ut av Regjeringen med Riksrevisjonen på nakken