Flere kreftsyke barn overlever

To av tre barn som får kreft, overlever. Men den tøffe livreddende behandlingen har sin pris: Bare 18 prosent slipper unna komplikasjoner og plager senere i livet.

Positiv utvikling. Det har vært en sterk økning i andelen barn som overlever etter å ha blitt rammet av kreft. I 1960 overlevde bare 23 prosent, i dag overlever mer enn 70 prosent. Behandlingen av kreft hos barn er en suksesshistorie innen et felt hvor forskere og farmasøytisk industri kjemper en vanskelig kamp for å finne nye og bedre behandlingsmetoder. En omfattende undersøkelse av mer enn 5000 barn under 14 år som fikk kreft i perioden 1960 til 1999, viser at behandlingen som redder barnas liv, ofte setter varige spor.— De fleste barna må leve med en eller annen seneffekt av behandlingen de fikk, sier professor og spesialist på barnekreft, Jill Mann, University of Birmingham/Birmingham Childrens Hospital i England. I dag legger hun frem undersøkelsen om hvordan det har gått med de små kreftpasientene, på den store Europeiske kreftkonferansen ECCO.

Under 20 prosent

Bare 18 prosent av barna som overlevde, var helt uten kroniske medisinske problemer etter kreftbehandlingen. Komplikasjonene varierte ut fra hvilken behandling barna hadde fått.- Særlig utsatt er barn som har fått stråleterapi mot hodet. Det kan gi reduksjon i produksjon av veksthormoner, og har for noen gitt vekst-hemming og tendens til overvekt på grunn av forstyrrelser i ulike metabolske prosesser, sier Mann. Noen av disse barna, særlig de som ble behandlet i ung alder, hadde også lærevansker.En spesiell form for cellegiftbehandling som brukes i kreftbehandling, kan gi hjerteproblemer senere i livet. Dette er det mulig å behandle, og kun et fåtall barn var så plaget av dette at de ikke kunne leve et normalt liv. Også problemer fra skjoldbruskkjertelen, nedsatt evne til å få barn, bevegelseshemming, koordinasjonsproblemer, syns- og hørselsproblemer ble registrert hos noen av barna.Omtrent en tredjedel av barna i undersøkelsen var behandlet for leukemi, en fjerdedel for svulst i hjernen, og de resterende hadde en rekke ulike kreftformer. Fem prosent var operert uten å få noen annen behandling.De resterende hadde fått en kombinasjon av operasjon, strålebehandling eller cellegift, en kombinasjon av de to sistnevnte eller bare en av disse to behandlingsformene.Professor Mann understreker at resultatene viser at alle barn som har hatt kreft bør følges over tid, også med tanke på senkomplikasjoner.

Viktig

I Norge får rundt 140 barn hvert år kreft. Rundt 80 prosent overlever.- Jeg kjenner ikke denne studien, men problemstillingen er kjent. Hvor mange komplikasjoner barna får, er helt avhengig av hvilken behandling de har fått. Men det er helt klart at behandlingen som gir dem livet, har en pris, sier professor Sverre O. Lie ved barneklinikken på Rikshospitalet.Han opplyser at Rikshospitalet nå vil starte et prosjekt for å se nærmere på hva som kan gjøres.- Senkomplikasjoner til tross, de fleste av disse barna har en livskvalitet som er imponerende god, sier Lie.