Norge

Ett år strengere straff for Rune Øygard

Høyesterett skjerper straffen for Rune Øygard til 2 år og 3 måneders fengsel.

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

Landets øverste domstol har behandlet straffeutmålingen mot tidligere Vågå-ordfører Rune Øygard, som er dømt for overgrep mot en mindreårig jente.

Torsdag morgen kom dommen fra Høyesterett: Øygard får to år og tre måneders fengsel av landets høyeste domstol, 12 måneder lenger enn straffen som ble utmålt i lagmannsretten.

— Øygard er overrasket og skuffet

— Dette er en veldig streng dom. Høyesterett varsler med dette en ny praksis, sier Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen til Aftenposten.

Hun ringte Øygard for å fortelle ham om dommen straks hun fikk den.

— Øygard er både overrasket og skuffet over at Høyesterett kunne øke med ett år, sier Larsen

Hun kaller dommen historisk streng og sier den strider mot rettspraksis. Hun minner om at den er strengere enn minstestraffen for det alvorligste tilfellet han opprinnelig var tiltalt og ble frikjent for i lagmannsretten — seksuelt overgrep mot en person under 14 år. Det er bare straffeutmålingen Høyesterett nå har tatt stilling til, siden Høyesteretts ankeutvalg har avvist Øygards anke over saksbehandlingfeil.

Jenta glad

Jenta som er fornærmet i saken, ble glad da hun fikk beskjed om at Høyesterett skjerpet straffen, forteller hennes bistandsadvokat, Nina Braathen Hjortdal til Aftenposten.no.

— Jeg tror det er veldig godt for henne. For det første å få en avgjørelse og for det andre tror jeg det var positivt for henne å få en skjerpelse av straffen. Lagmannsrettens dom ble nok veldig feil for henne.

Hjortdal mener at jenta rett og slett oppfatter at Høyesterett sier at det som skjedde med henne, ikke var greit.

— Jeg er veldig fornøyd med dommen. Høyesterett er mye mer i tråd med den almenne rettsfølelsen og lovgivers intensjoner. Jeg er også fornøyd med at det påpekes det med misbruk av makt, sier Hjortdal.

Straffskjerpende

Høyesterett finner en rekke skjerpende omstendigheter, men ingen formildende,

— Med de skjerpende omstendigheter som foreligger i saken, må straffen heves vesentlig i forhold til lagmannsrettens dom, skriver Høyesterett.

Høyesterett mener omfanget av den seksuelle omgangen er skjerpende. Jenta har anslått at det dreier seg om rundt 50 samleier. Det store antallet samleier og det lange tidsrommet de foregikk over, innebærer at ikke er tale om en avgrenset impulshandling fra Øygards side, heter det.

Tillitsbrudd

Videre legger de vekt på at krenkelsene dekker en stor og for henne meget viktig del av ungdomsårene, og at den store aldersforskjellen i seg selv er straffskjerpende. I avgjørelsen vises det til Øygard "har misbrukt sin fremtredende offentlige stilling for å oppnå den seksuelle omgangen med fornærmede. Tillitsbruddet er særlig sterkt overfor fornærmede og hennes foreldre, som hadde grunn til å tro at deres datter var i trygge hender." At Øygard forsøkte å dekke over forholdet, ved å overtale jenta til å inngå et forhold til en jevnaldrende gutt, er også straffskjerpende.

Mette Yvonne Larsen mente at den massive mediedekningen burde føre til at Øygard får mildere straff. Høyesterett legger imidlertid ikke vekt på at medieoppmerksomheten har vært en stor belastning for Øygard.

Aktor er fornøyd

Aktor Thorbjørn Klundseter er fornøyd med dommen.

-Påtalemyndigheten er tilfreds med at straffen ble skjerpet opp til et nivå som påtalemyndigheten mener at straffen skal ligge, sier han til Aftenposten.

Til Larsens påstander om at dommen er historisk streng og varsler en ny rettspraksis, sier han:

— Jeg tar ikke noen rettspolitisk diskusjon om dette nå. Det som er viktig å huske er at Stortinget har skjerpet straffenivået for seksuelle overgrep, med virkning fra 25. juni 2010. Det nye straffenivået har blitt fulgt opp av Høyesterett.

Alder

Under sin prosedyre i Høyesterett forrige torsdag la statsadvokat Thorbjørn Klundseter ned påstand om to og et halvt års fengsel, det samme som han ba om i Eidsivating lagmannsrett, og dobbelt så mye som Øygard ble dømt til i lagmannsretten.

- Straffen for Øygard er for høy, og må noe ned, sa Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen litt senere.

— Alder da overgrepene skjedde, graden av utnyttelse og belastningen for fornærmede er momenter som må telle i skjerpende retning, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter i Høyesterett forrige torsdag.

Les også

«La oss håpe at vi snart kan sette punktum for Øygard-saken»

Han understreket at seksuelle overgrep mot barn er meget alvorlige straffbare handlinger mot personer med et spesielt behov for beskyttelse. Han viste også til at Stortinget flere ganger de senere årene har skjerpet strafferammene for seksuelle overgrep mot barn, og at straffverdigheten øker med aldersforskjellen.

Videre mente Klundseter at det må være straffeskjerpende at Øygard presset jenta til å innlede et forhold til en jevnaldrende gutt, for å skjule at det var seksuell kontakt mellom ham og jenta.

Stor medieoppmerksomhet

Forsvarer Mette Yvonne Larsen tok på sin side klart avstand fra aktors oppfatning om at 50 samleier må legges til grunn når Høyesterett skal fastsette riktig straff.

Videre sa hun at det er et skarpt skille mellom overgrep mot barn under og over 14 år, og minnet om at Øygard ble frifunnet for tiltalepunktet som handlet om overgrep mot et barn under 14 år. Hun viste også til en rekke avgjørelser som indikerer et lavere straffenivå.

Og hun argumenterte for at sakens enorme medieoppmerksomhet og den store belastningen det har medført for Øygard, bør tale for lavere straff.

Les også

– Han har ikke vært i butikken på to år

I tingretten ble Øygard dømt til fire års fengsel for rundt 50 samleier med jenta fra hun var 13 til 15 år. Han anket på stedet. Lagmannsretten frifant ham for tiltalepunktet om overgrep mot barn under 14 år, men dømte ham til ett år og tre måneders fengsel. Det var statsadvokat Klundseter som anket straffeutmålingen inn for Høyesterett.

Øygard og hans forsvarer anket over saksbehandling og straffeutmåling, men bare straffeutmålingsanken ble tatt til følge.

Heller ikke bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdals anke over oppreisningsbeløpet på 120000 kroner til jenta, ble tatt til følge av Høyesterett.

Eks-ordfører i Vågå Rune Øygard. Tore Meek

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Lagmannsretten etter omstridt voldtektssak: – Ikke riktig å gi lavere straff for «berettiget håp om sex»

 2. NORGE

  Voldtektsmannen fikk en mild dom fordi ofrene var prostituerte - nå er straffen skjerpet.

 3. NORGE

  Voldtektsmann anket til lagmannsretten – fikk skjerpet straffen

 4. NORGE

  Mann dømt i Høyesterett for medvirkning til overgrep mot barn

 5. KOMMENTAR

  Kristin-saken bør gå til Høyesterett

 6. NORGE

  Faren som er dømt til 20 års fengsel for å ha drept sin sønn (15) på Kapp, godtar dommen