Sånn ser det forhatte viruset ut.
CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

I et forsøk på å finne en ny metode å stanse ebola-epidemien som feier gjennom Vest-Afrika på, er Liberias regjering, Verdens helseorganisasjon (WHO) og deres frivillige partnere i ferd med å lansere en ambisiøs, men kontroversiell plan. Den går ut på å flytte smittede personer ut fra hjemmene deres og inn i provisoriske sentre der de kan få grunnleggende pleie.Initiativet skal settes i gang en av de nærmeste ukene og er et midlertidig tiltak, sier offisielle kilder her. Målet er å redusere faren for at ebola-pasienter smitter sine egne familiemedlemmer og andre, samtidig som man sørger for at de får mat, vann og smertestillende medikamenter. Mange sykehus og behandlingssentre er stengt.

Hjemmesykepleie er ikke tilstrekkellig

Det nye opplegget er en stilltiende erkjennelse av at det kan ta flere uker, ja til og med måneder, før man kan ta i bruk de nye behandlingslokalene som USA og andre land har lovet. Fortsatt satsing på hjemmesykepleie hjelper ikke mye i kampen mot en ødeleggende epidemi i et land der store deler av befolkningen lever i overfylte, urbane boområder.

De planlagte lokale pleiesentrene, slik de omtales offisielt, skal få 15 til 30 sengeplasser. Alt i alt er det meningen å opprette 70 slike sentre i hele landet – dersom strategien viser seg å være vellykket. Et slikt opplegg har aldri vært utprøvd i større skala. Man drøfter et tilsvarende opplegg for Sierra Leone.

(Saken fortsetter under grafikken)

2709NYWEBebola-Px_gppmZOl.jpg
Flere områder i Liberias hovedstad Monrovia blir forsøkt isolert for å begrense ebola-virusets utbredelse. Motdemonstrasjonene er sterke.
REUTERS/NTB SCANPIX

Klarer ikke stoppe detTallet på ebola-tilfeller i Vest-Afrika fordobles hver tredje uke, fordi hver person som bærer viruset smitter to andre, ifølge talsmenn for helsevesenet. Den høye smittefrekvensen gjør det umulig å demme opp for ebola-utbruddet, som er det verste noensinne.

Hvis ingenting blir gjort, vil 1,4 millioner mennesker være smittet innen utgangen av januar neste år og flere hundre tusen mennesker være døde, ifølge beregninger fra amerikanske Centers for Disease Control and Prevention. The New England Journal of Medicine advarer om at epidemien kanskje aldri kommer under full kontroll, men vil fortsette å smitte enkeltpersoner og være en stadig trussel om en større epidemi. Men amerikanske myndigheter understreker at en rekke tiltak nå iverksettes, og om de virker som de skal, kan epidemien være under kontroll i løpet av de nærmeste uker eller måneder.— De nye behandlingsplassene USA og andre har lovet, kommer ikke raskt nok, sier Peter Graaf, som er WHOs representant i Liberia. De lokale pleiesentrene skal supplere amerikanernes militære innsats med å bygge anlegg som kan huse 1700 ebola-pasienter over hele Liberia. I tillegg er andre grupper i gang med å bygge mottak med flere hundre sengeplasser. I hovedstaden Monrovia med 1,5 millioner innbyggere er det i dag 380 senger for ebola-syke.

- Kan gjøre vondt verre

En av de store organisasjonene som er med på å bekjempe utbruddet, Leger uten grenser, er skeptisk til de nye tiltakene og har bestemt seg for ikke å være med i prosjektene. Brice de le Vigne, gruppens operasjonsdirektør, advarer mot at de lokale behandlingssentrene kan gjøre situasjonen verre.

— Dette kommer ikke til å fungere, sier han. – Å flytte folk under en epidemi innebærer et stort ansvar og krever enorme logistiske ressurser som de berørte landende simpelthen ikke har. Om de skal fungere effektivt, må slike sentre ha streng smittekontroll, tilstrekkelig med forsyninger, velutdannet personale, regelmessig kontroll, muligheten til å diagnostisere pasientene og ordentlige begravelsesmetoder. I motsatt fall kan de bli til smittesentre, sier han.

Hjelpearbeidere forbereder arbeidet med å fjerne en død mann med ebola-symptomer fra et marked i Monrovia.
REUTERS/NTB SCANPIX

De le Vigne legger til at det i stedet bør prioriteres å få på plass flere utdannede medarbeidere som kan drive de mer avanserte behandlingssentrene i sykehus og klinikker. Over 6000 mennesker i Vest-Afrika er blitt smittet av viruset, nær 3000 er døde, følge tall fra WHO i forrige uke. Liberia er det hardest rammede landet med over 3000 smittede og 1578 døde, ifølge de nyeste tallene.

Gbanyan Khakie (25) venter på testresultatene ved det nyåpnede Bong ebola-senter i Suakoko i Liberia. De viste at både han og hans lillebror Nanfarr er smittet.
MICHEL DU CILLE/THE WASHINGTON POST

Bare toppen av isfjelletMen det kan være adskillig flere smittede enn disse offisielle tallene forteller, mener mange eksperter. Leger uten grenser sier de bare representerer 20 prosent av tilfellene. I virkeligheten kan det være titusener av smittede.

Men Frank Mahoney, som leder et amerikansk ekspertteam her, sier at alt dette bare viser hvor viktig det er å få de smittede ut av hjemmene og inn i sikre omgivelser. — Dette utbruddet blir ikke kontrollerbart før vi får til dette, sier han.

Ingen skal flyttes til de lokale omsorgssentrene mot sin vilje. Prosjektet tar sikte på å hjelpe folk som er nylig er smittet, ikke de som befinner seg i siste stadium av sykdommen. Fordi mange pasienter med ebola i dag blir pleiet hjemme, er man i gang med å dele ut så mye klorin og så mange gummihansker, bøtter og andre hygieneartikler som mulig. Men slike tiltak er likevel ikke nok, sier talsmenn for helsemyndighetene her.

Kampanjer for å øke bevisstheten om ebola foregår både som her og i form av store plakater langs veiene.
LUC GNAGO/REUTERS/NTB SCANPIX

Tar lokale initiativerI noen bydeler har folk begynt å ta saken i egne hender. De flytter ebola-smittede til nedlagte skoler, der de pleier dem så godt de kan uten å bli smittet selv.

Når de nye, planlagte sentrene kommer på plass, vil de by på litt mer avansert pleie, med smittekontroll, malariamedisiner og kremering eller begravelse av de døde. Hver pasient som flyttes til senteret skal ha med seg en ledsager som får ansvaret for å ta seg av den syke. Likevel blir det meget arbeidskrevende å drive og organisere virksomheten, sier Peter Graaf i WHO.

Men de le Vigne i Leger uten grenser minner om problemene som kan oppstå i disse enkle sentrene når pasientene blir sykere.— Så snart pasientene begynner å kaste opp blod eller får blodig diaré, kreves det veltrent sanitetspersonell for å håndtere disse superinfiserte tilfellene, sier han.

Norsk enerett: Aftenposten

Les også:

- Jeg har desinifisert og båret flere lik enn jeg kan telle

Obama krever ebola-innsats

Kronikk: Ebola-epidemien er allerede en katastrofe