Legemiddelverket ber folk om ikke å hamstre medisiner

Steinar Madsen i Legemiddelverket etterlyser regler for hvordan myndighetene skal takle medisinmangelen. – Vi kan ikke etablere nye ordninger over natten, sier helseminister Bent Høie (H).

Det siste halvannet året har mangel på viktige medisiner økt dramatisk i hele Europa. Hittil i 2019 har det allerede vært mangel på 426 medisiner i Norge.

Skal vi prioritere mellom pasientene, stanse behandling eller innføre rasjonering ved medisinmangel?

Spørsmålet er rettet mot helsemyndighetene og stilt av medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Det siste halvannet året har mangel på viktige medisiner økt dramatisk i hele Europa. Hittil i 2019 har det allerede vært mangel på 426 medisiner i Norge.

Aftenposten avdekket fredag at legemiddelmangelen har vært så alvorlig at man har måttet prioritere mellom kreftpasienter.

Les også

Stor oversikt: Sjekk om dine legemidler er rammet av medisinmangelen

Hamstring kan ramme de svakeste

Legemiddelverket ber folk om ikke å hamstre og mener det vil gå utover de svakeste dersom pasienter og pårørende nå løper til apotekene og tar ut medisiner de trenger.

– Vi er bekymret for at pasientene hamstrer i en slik situasjon. Vi jobber derfor med å få lovhjemler til å prioritere og rasjonere, slik at det ikke blir førstemann til mølla. Da vil noen bli stående igjen uten behandling.

Madsen etterlyser i tillegg klare regler for hvordan Norge skal takle en svært alvorlig mangelsituasjon utenfor sykehus både når det gjelder prioritering, rasjonering og om man skal stanse behandling.

Fagdirektøren mener myndighetene trenger hjemler slik at de raskt kan innføre full eller delvis salgsstopp fra apotek og grossister. I tillegg vil han ha rådgivningsgrupper som i akutte situasjoner kan fordele legemidler, gi nye retningslinjer og innføre rasjonering.

– Vi er bekymret for at pasientene hamstrer i en slik situasjon, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

– Kan ikke etablere nye ordninger over natten

Helseminister Bent Høie (H) sier at legemiddelmangel er et økende problem, men at det i all hovedsak skyldes uforutsette hendelser hos produsentene.

– Jeg har allerede gitt Helsedirektoratet og Legemiddelverket i oppdrag å gjennomgå situasjonen i Norge, blant annet ved å se på varslingsrutiner og beredskap, sier han.

Høie forventer at arbeidet er klart før sommeren. Han vil ikke iverksette noen umiddelbare tiltak nå.

– Vi kan ikke etablere nye ordninger over natten. Nye tiltak må prioriteres opp mot andre tiltak i helsetjenesten. Medisinmangel er ingen særnorsk situasjon. Dette er på agendaen når jeg møter helseministre fra andre land. Et tiltak som allerede er i iverksatt, er felles innkjøp med Danmark.

– Dette er et internasjonalt problem, sier helseminister Bent Høie og avventer tiltak til sommeren.

Ønsker nasjonalt varslingssystem

Tidligere denne uken ble det kjent at 7000 pasienter som fikk medisiner utdelt i en multidose, ikke fikk utdelt livsviktige medisiner. Multidose er en remse med medisiner der hver pille ligger i en egen lomme, merket med dato og klokkeslett. Det var Norsk Medisinaldepot (NMD) som leverte posene.

For Legemiddelverket var det en tankevekker at pasientene ikke fikk beskjed om medisinmangelen. Madsen mener det er like alvorlig som medisinmangelen i seg selv at hverken pasient eller lege ble informert. Hvis de hadde fått informasjon i god tid, kunne legen funnet frem til alternativ behandling, påpeker han.

I etterkant har Norsk Medisinaldepot (NMD) sett seg nødt til å ringe alle legene som behandler de 7000 pasientene for å opplyse om legemiddelmangelen.

Legemiddelverket er mener denne episoden viser hvor vanskelig det er å få frem slik informasjon, og hvor viktig det er å få på plass et nasjonalt varslingssystem.

Helseministeren viser igjen til at han venter på det igangsatte arbeidet i direktoratet. Han mener situasjonen som oppsto, ikke skyldes medisinmangel, men NMDs håndtering.

– Jeg forventer at de rydder opp i dette umiddelbart.