Det er den meget taleføre og selvsikre unge mannen Yang Yang som siterer det engelske ordtaket om at all fremgang forutsetter en viss smerte. Hans kamerater på første trinn i Gezhi High Schools videregående avdeling nikker, ivrige, enige.

Store klasser

Gezhi ble grunnlagt i 1874 av kinesiske pedagoger i samarbeid med vestlige kolleger og er kjent som en av Kinas aller beste. Skolen har åtte førsteklasser, hver med 45 elever født i 1998. De syv jeg får møte, tilhører eliten:

- De har A+ i samtlige fag! buldrer klasseforstander Li Yaohua (55).

Blant årsakene vår elitegruppe oppgir til at de gjør det så skarpt, er:

- Vi får mye lekser og arbeider flere timer med dem hver dag.

- Alle her ønsker å gjøre det godt.

- Vi har gode lærere som inspirerer oss og selv er motiverte.

- Foreldrene våre støtter oss.

timeplan-Shanghai-4tWiRdOEFv.jpg

- Vi har en nøye utarbeidet timeplan som gir vesentlig kunnskap i viktige fag.Det er jo mye press, medgir Yang Yang uoppfordret: - Men det er et positivt press, fra lærere og foreldre.

Best alene

Kinas ettbarnspolitikk de siste tiårene har spilt en rolle for de gode skoleresultatene i landet, mener lærer Li:

- Det er åpenbart en stor fordel at foreldrene kan konsentrere seg om å hjelpe sin eneste datter eller sønn.

Alle lærerne ved skolen er spesialisert og underviser bare i sitt spesialfag. Det nytter ikke å søke jobb ved Gezhi uten en mastergrad. Både elever og lærere tror dette er viktig for de gode resultatene.

Skoleadministrasjonen opplyser til Aftenposten at alle avgangselever greier å kvalifisere seg for videre studier på universitetsnivå. Dette bidrar til at skolen også er en populær arbeidsplass. Lærerlønninger i Kina fastsettes delvis individuelt, etter et belønningssystem knyttet til elevenes resultater.

Ser alle

- Hvis man er en litt stille jente som deg, får man da nok oppmerksomhet i klassesituasjonen? spør jeg Wu Yinyue (bildet på toppen).

- Ja, svarer 15-åringen etter litt betenkningstid: - Jeg opplever at lærerne er like opptatt av alle elevene.

Slik ser det også ut da jeg litt senere får være til stede i klassens time i IT-kunnskap. Lærer og dataingeniør Lu Xingli må bruke mikrofon og høyttaler for å kommunisere med alle 45.

- Hva skjer hvis dere ikke gjør som læreren sier?

Ungdommene stirrer overrasket på meg. Det er tydelig at de knapt forstår spørsmålet.

Lærer Li melder seg på: -  Det hender jo at noen er forsinket med en oppgavebesvarelse, eller kommer for sent til en time. Da snakker vi til eleven. Annen form for reaksjon, eller straff, finnes ikke.

- Hva med mobil— og internettbruk i timene?

- Ja, det har vi stor nytte av! svarer Li entusiastisk:

- For eksempel ba jeg dem nylig søke på årsakene til Tsjernobyl-katastrofen, og resultatene ga et verdifullt bidrag til undervisningen. Det er en fordel at elevene har smarttelefoner med seg, for i vanlige klasserom har vi ikke datamaskiner.

-Blir dere ikke fristet til å tulle litt på nett i timene?

Igjen har jeg visst overrasket med et usedvanlig dumt spørsmål. Kong Xianghui høres i tillegg en smule indignert ut da han noe høyrøstet svarer for hele gruppen:

- Vi har da selvdisiplin!