Norge

Barn fikk dobbel dose cellegift på Oslo-sykehus

Fordi legen «var travel» fikk et barn dobbel dose cellegift på Oslo universitetssykehus. Ikke forsvarlig, konkluderer Statens helsetilsyn.

Legen ble tilkalt til et hasteoppdrag ta han var i ferd med å fylle ut skjemaet for pasienten. Det endte med at barnet gikk dobbel dose cellegift.
  • og NTB

Medikamentet Lomustine skal egentlig kun gis med en dose hver sjette uke, men travelhet i avdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS) gjorde at et barn fikk dobbel dose.

– Legen som ordinerte medikamentet var travel, og ble tilkalt til andre gjøremål som hastet, heter det i rapporten fra tilsynet som Dagens Medisin omtalte først.

Ikke tilstrekkelig kompetanse

Det fremkommer også at sykepleieren som hadde ansvaret for å gi medikamentet til pasienten, ikke visste at giften kun skulle gis én gang og ikke hadde tilstrekkelig kompetanse til å oppdage feilen.

– En slik overdosering kan medføre alvorlige konsekvenser for pasienten, men i dette tilfellet forsaket hendelsen ikke alvorlige konsekvenser, skriver tilsynet.

Endrer rutiner

Statens helsetilsyn har konkludert med at Oslo universitetssykehus ikke sikret forsvarlig helsehjelp da et barn som hadde hjernesvulst skulle behandles. De konkluderer også med at det heller ikke ble sikret forsvarlig hjelp etter feilen ble oppdaget.

Helsetilsynet påpeker at sykepleiere har et selvstendig ansvar for at de gir medikamenter på forsvarlig måte, selv der ordinasjon fra lege kan være uriktig.

Oslo universitetssykehus har opplyst at de har endret rutiner og styrket opplæring for å redusere risikoen for at noe lignende skal skje i fremtiden, skriver Dagens Medisin.