Her skiltes trafikk fra Trondheim til Oslo rett frem. Veien til venstre er kortere, raskere og billigere

Statens vegvesen vil «gjøre det enkelt for trafikantene». – Mismatch, sier Organisasjonen Bedre Veier, som vil ha firefelts motorvei igjennom Østerdalen.

Svinger du til venstre fremfor å fortsette rett frem kommer du deg raskere og billigere til Oslo enn om du kjører rett frem.

Har du kjørt strekningen Trondheim-Oslo eller Oslo Trondheim? Da har du trolig passert veikrysset på Ulsberg i Rennebu. Der skiltes trafikk til Oslo rett frem, mens trafikk til Elverum og Tynset skiltes til venstre.

Det samme er tilfellet om du kommer sørfra. Ved Kolomoen skiltes trafikken via E6.

Les hele saken med abonnement