- Å følge svart pengestrøm til utlandet er vanskelig for skatteetaten

Skattedirektør Hans Christian Holte sier det er et grunnleggende problem for skatteetaten å følge svarte penger til utlandet.
  • Bekjempelse av svart arbeid blir en av hovedjobbene for oss de neste ti årene. Svart økonomi truer velferdsstaten.

Aftenposten skrev lørdag om medlemmer av den kosovoalbanske familien som har gått konkurs med 22 millioner i skattekrav mot seg, men som sitter på store verdier i Kosovo.

Les også

Konkurs i Norge, kakser i Kosovo

Skattedirektør Hans Christian Holte vil ikke gå inn i denne enkeltsaken.

— Men generelt er det et grunnleggende problem for oss å følge svarte pengestrømmer. Motivet for svart arbeid er profitt. Å finne disse pengene igjen i utlandet er særlig vanskelig, sier Holte.

En av de største truslene mot Norge

Skattedirektøren ser for seg en svekket aksept av skattesystemet og en lavere tiltro til den norske samfunnsmodellen hvis svart virksomhet brer om seg.

— Et forhold er tapte skattekroner. Men det er også en trussel mot finansiering av velferdsstaten slik vi kjenner den. Vi kan få bransjer som blir nesten helsvarte. Resultatet er at de seriøse taper. Dessuten styrker denne typen økonomisk kriminalitet annen kriminalitet, sier Holte.

Han mener det er all grunn til å ta frem de store ordene i denne sammenhengen.

Bekjempelse de neste ti år

Holte er fornøyd med at svart arbeid er satt på dagsordenen i 2014, og håper dette fortsetter i 2015.

— Synliggjøring er viktig. Vi har tatt følgene av at dette er en av våre største utfordringer. Frem til 2025 blir dette en av tre prioriterte oppgaver ved siden av modernisering av folkeregisteret og forenkling for bedriftenes rapportering. Disse tingene henger jo sammen, sier Holte.

Vil holde kontrolltrykket oppe

— Vi skal kontrollere med uforminsket styrke, avdekke og reagere mot ulovlig virksomhet. Også andre samfunnsetater reagerer på forekomsten av svart økonomi. Nå er vi ferd med å få til et bedre samarbeid, sier Holte.

Han mener kontrolletatene må bli bedre på å se endringer i kriminalitetsbildet.

— Skatteetaten og andre etater må bli bedre på etterretning og analyse.

Må forenkle systemene

Et viktig mål for Holte er at det må bli enklere å velge lovlig drift i firmaene.

— Blir det for komplisert med rapportering, kan noen velge svart omsetning. Det må være enkelt og forståelig. Men vi ønsker også å jobbe med holdninger. Vi ser tegn på økt bevissthet om skadevirkninger av svart arbeid generelt. Det er relevant også innenfor den profesjonelle delen av bygg- og anleggsmarkedet, sier Holte.