Norge

Vil gi hjelp langs kysten innen en time

TROMSØ (Aftenposten): Innen to år vil Redningsselskapet aldri være mer enn en time unna når noen trenger hjelp langs norskekysten.

Redningsselskapet og generalsekretær Rikke Lind har som mål at alle siom trenger hjelp langs kysten, skal få det innen en time. Ole Magnus Rapp

 • Ole Magnus Rapp

Redningsetatene skal øve mer sammen, for å lære hvordan hjelpen raskest mulig skal komme frem. Lørdag var det stor øvelse i Tromsø, der alle passasjerene fra en brennende båt ble reddet. Ole Magnus Rapp

-Alle må huske redningsvest, også fiskerne, sier fiskeriminister og fester vesten til formann Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag. Bak: Bent Ove Jamtlili (tv) fra Hovedredningssentralen og kystvaktsjef Lars Saunes. Ole Magnus Rapp

Selskapet har nå 42 redningsskøyter og 1200 redningsmenn og -kvinner på strekningen fra svenskegrensen til grensen mot Russland. De mangler fem fartøyer på å nå sin ambisjon.

I Sør-Norge, og spesielt Oslofjorden, er selskapets reaksjonstid svært kort, ofte 15-20 minutter. Men langs kysten er det avstands-huller de nå ønsker tettet.

— Jeg har vært fisker i 40 år, men ville ikke våget å jobbe på havet har det ikke vært for den tryggheten redningsskøytene gir. Mange tenker som meg, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag. Han har mistet mange venner på havet, men har også venner som har overlevd takket være redningsberedskapen.

- Redningsselskapet er sjøens Røde Kors og Utrykningspoliti. De er profesjonelle, og vi samarbeider godt med dem, sier sjefen for Kystvakten, Lars Saunes.

Samhandling

I går var redningsetatene samlet i Tromsø for å snakke om samhandling, om hvordan man kunne samarbeide slik at beredskapen blir best mulig og raskest mulig. De viste også samhandling i praksis under en realistisk redningsaksjon i Tromsø havn.

Samtidig arrangerte Redningsselskapet sitt 116. representantskapsmøte, der satsingen på å bli enda bedre ble applaudert.

- Slik samhandling mellom nødetatene på kysten er særdeles viktig Man må få kunnskap om de enkeltes potensial, sier fiskeri og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Hun påpeker at Norge har en unik beredskap, basert på frivillige.

Jeg har vært fisker i 40 år, men ville ikke våget å jobbe på havet har det ikke vært for den tryggheten redningsskøytene gir. Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag
 • Uten de mange frivilliges innsats, ville det ikke gått bra i det hele tatt, sier statsråden. Hun deltok nylig på en redningsøvelse sammen med helseminister Jonas Gahr Søre, og begge lot seg imponere over Redningsselskapet.
 • Mannskapene gjør mye, mye mer enn å redde folk fra havet. De har dykkere, hjertestartere, varmesøkende kamera, kan delta i oljevernet, er ambulanser og deltar når bygdene langs kysten isoleres på grunn av uvær, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Hjelp innen en time

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet presenterte selskapet ambisjon, om å være tilstede hos den som trenger hjelp innen en time.

 • Vi trenger fem nye skøyter de kommende to år, samt 20 millioner kroner mer til driften, sa hun og håpet på god plass i det kommende statsbudsjettet. Selskapet får også penger til investeringer og drift via private donasjoner, samt basarer og tippemidler.

Rikke Lind viste til at lostjenesten koster staten 700 millioner kroner i året, mens slepebåtberedskapen koster det offentlige 300 millioner. Redningsselskapet får 132 mill. fra staten, resten via tilfeldige inntekter.

 • Systemet med penger fra tippemidlene vil fortsette. Overføringene fra Staten vil fortsette og øke, men jeg kan ikke nå si hvor mye, svarte Lisbeth Berg-Hansen.

Leder for Hovedredningssentralen i Nord Norge, Bent Ove Jamtli, påpekte at de benyttet alle aktuelle ressurser.

Å ligge i sjøen en time mens man venter på hjelp er svært lenge, også for en fisker. Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag
 • Redningsskøytene er en viktig ressurs. De er kompetente, lokalkjente og er bemannede hele tiden slik at de kan rykke ut umiddelbart, sa han.

Frivillig innsats

Politimester Ole B. Sæverud i Troms påpekte at norsk redningstjeneste i stor grad støtter seg til dugnadsinnsats og frivillighet, og det fungerer. For politiet er det viktig å få øve samhandling med alle aktører innen redning.

- Ofte foretrekker vi å bruke de frivillige, blant annet Redningsselskapet, siden de ofte er mest kompetente for de oppdrag som skal gjøres, sier Sæverud.

Fiskernes øverste leder Reidar Nilsen likte det han hørte om en enda bedre beredskap langs kysten. Han håper hjelpen kan komme raskt.

 • Å ligge i sjøen en time mens man venter på hjelp er svært lenge, også for en fisker, påpekte han.
Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Redningsskøytene har aldri hatt flere oppdrag

 2. NORGE

  Flere båter på sjøen i sommer. Travelt for redningsskøytene

 3. DEBATT

  Beredskap er ikke bare terrorbekjempelse

 4. FOTBALL

  – Fløya kan jo ikke rykke ned!

 5. ØKONOMI

  12-åringene ville selge krabbe. Så ringte Fiskeridirektoratet.

 6. NORGE

  Sara (9) skrev brev til statsministeren og ba henne rydde i havet