Knivbruken øker blant ungdommer. Politiet i Oslo ber foreldre om hjelp.

I Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger ser politiet samme årsak til at et økende antall unge går med kniv.

En mann pågripes etter at en mann i 30-årene fikk slått ut flere tenner og ble kuttet i hånden i Oslo natt til mandag.
  • Magnus Kallelid

Natt til tirsdag fikk en mann slått ut flere tenner og ble kuttet i hånden med kniv i Oslo. I helgen ble en mann slått og truet med kniv på Stovner. Natten i forveien ble tre menn knivstukket i Oslo sentrum. Fem dager tidligere ble en 18-åring knivstukket på Grønland. To brødre på 17 og 19 år ble siktet for drapsforsøk.

Antallet hendelser der kniv brukes som våpen, er mange og økende. Politiet forteller at det hittil i år har vært fire drapsforsøk og ett drap med kniv i Oslo.

– Vi ser en økt tendens til at personer bærer kniv på offentlig sted i Oslo, og det bekymrer oss. Mange av dem som bærer kniv, er under 18 år, sier Beate Brinch Sand, leder for Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt.

Ifølge en ny rapport har antallet knivtrusselsaker økt med 34 prosent på fem år, til 240 tilfeller i fjor.

Voldshendelsen med kniv og slag fant sted her, i et portrom inn mot boliger mellom Motzfeldts gate og Lakkegata på Grønland i Oslo.
Les også

Flere unge kriminelle gjengangere. Mer vold og trusler. Her er krimåret 2018 oppsummert i åtte grafer.

Den viktigste forebyggingen

Påtale- og forebyggingsenhetene i Oslo-politiet kommer nå med en felles appell til foreldre. De advarer om hvor lett det er å få tak i kniv.

– Det er enkelt å ta med. Tilgjengeligheten er veldig høy. Foreldre bør ha kontroll på gjenstander man har i hjemmet, sier Dag Harald Drevsjø, leder for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

– Den viktigste forebyggingen er det foreldre som gjør, legger Sand til.

Appellen går også til ungdommen selv.

– Når det skjer ting i ungdomsmiljøene, er det viktig at barn og unge trekker seg ut slik at de ikke blir dratt med inn i hendelser. Når barn og unge blir utsatt for vold og trusler og lignende, kan politiet tilby ungdommen et trygghetsprogram. De kan få tildelt en trygghetsguide som skal hjelpe ungdommen med å få den offentlige tryggheten tilbake, sier Drevsjø.

En 18-åring ble knivstukket flere ganger i Motzfeldts Gate i Oslo forrige tirsdag.

– Fortsatt en trygg by

Politiet forteller at de som blir utsatt for knivangrep, sjelden er tilfeldige forbipasserende.

– De fleste av ofrene er personer som gjerningspersonen har en relasjon til, selv om vi også har tilfeller med tilfeldige ofre, som for eksempel drapsforsøket på Kiwi, sier Sand.

Og mange er unge.

– De fleste er unge gjengangere. Dette er ikke nødvendigvis personer i gjenger, men ungdom som begår mye kriminalitet, både vold og narkovirksomhet.

– Bør folk være mer på vakt i Oslo?

– Det er vanskelig å si. Vi tenker at sammenlignet med andre byer, er Oslo trygg. Samtidig ser vi økt bruk av bæring av kniv på offentlige steder.

– Er Oslo blitt mindre trygg?

Innbyggerundersøkelsen viser at folk fortsatt opplever Oslo som en trygg by. 94 prosent svarte det. Politiet mener også at Oslo i stort er en trygg by, selv om økt bruk av kniv på offentlig sted er bekymringsfullt.

Les også

20-åring som knivstakk jente 17 ganger, erkjenner likevel drapsforsøk

Bekymret i storbyene

Politiet i Bergen, Trondheim og Stavanger ser også med bekymring på utviklingen.

– Vi vet at personer som ferdes i belastede miljøer, jevnlig går med kniv, sier politiinspektør Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon.

Hans inntrykk er at knivhendelser i Bergen er enkeltstående episoder mer enn gjengproblemer.

– Vi har ikke opplevd den relativt dramatiske økningen som Oslo har. Men vi frykter jo alltid at det som begynner i Oslo, vil fortsette i andre store byer. Vi hadde noen alvorlige straffbare handlinger utført med kniv for ikke lenge siden. Det skjer med ujevne mellomrom.

Les også

Sykler i kollektivfeltet langs sykkelveien: – Tror politiet har en dårlig sak

Ungdom på skråplanet

Politiet i Trondheim forteller det samme: Mange bærer kniv for å beskytte seg selv innad i egne miljøer.

– Blant ungdommen jeg jobber mest opp mot, får vi signaler på at det er en økt knivbesittelse. Vi har fått en ungdomspopulasjon nå som i større grad mener at de trenger noe å forsvare seg med, sier politioverbetjent Jan Erik Mihle ved forebyggende avsnitt på Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han forteller at dette som regel handler om ungdommer som er havnet på skråplanet.

– Det er ikke definerte gjenger, men vi ser at ungdom ser nytte av å opptre flere sammen. Da blir de sterkere, sier Mihle.

Bekymret for utviklingen

Også i Stavanger har det vært alvorlige hendelser, og mange bærer kniv av lignende grunner.

– En del av knivene vi avdekker, eies av folk som sier de har kniv for å beskytte seg mot miljøet de er en del av, sier Kristian Johansen, leder for forebyggende- og patruljeseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Han peker også på problemene snarere er enkeltstående hendelser enn gjengproblematikk.

– Vi ser med bekymring på utviklingen. Vi ser en økning i trusler med kniv, helt klart. Vi har hatt tilfeller i løpet av det siste året hvor det har vært overfall og folk er blitt skadet med kniv.