Norge

Derfor er jernbanen rundt Oslo igjen i trøbbel

Onsdag morgen var 55 av 110 tog som var ute på norske spor i rute. Dagen før ble en lang rekke tog stående innestengt på et parkeringsanlegg ved Drammen.

Dette toget er halvveis på ruten mellom Oslo S og Moss tirsdag ettermiddag. Fortsatt er det stappfullt. Toget gikk med ett sett i stedet for to, noe mange pendlere opplevde tirsdag.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Pendlerne rundt Oslo opplever igjen svært vanskelige dager. Onsdag morgen oppsto det store problemer i pendlertrafikken rundt Oslo. Med flere havarerte tog, signalfeil og bruk av ett spor i stedet for to flere steder.

Verst var det på Lillestrøm, der et lokaltog ved 06-tiden sporet av og havarerte idet det skulle settes i trafikk. Tre spor på stasjonen ble sperret. Dermed ble annethvert lokaltog mellom Lillestrøm og Spikkestad innstilt, noe som rammet trafikk både øst og vest for Oslo.

Også på Holmlia fikk et tog tekniske problemer og havarerte. Det sperret ett av to spor mellom 06.53 og 09.00.

På linjen mellom Brakerøya nær Drammen og Asker var det signalproblemer.

 • Følg med på togproblemene her: Avsporing, signalproblemer og tog som sperret sporene.

Sporveksel til besvær

Årsaken til korte og sprengfulle tog dagen før, tirsdag, er en annen:

Ved Drammen, på det som kalles Mantena-området, står det flere tog parkert om natten enn på noe annet sted i Oslo-området. Tirsdag morgen slo en sporveksel seg vrang som hindret at tog kunne settes i trafikk. Det førte til at mange tog i rushtiden gikk med enkle sett i stedet for to, altså med halv kapasitet.

Både i morgenrushet og kveldsrushet gikk togene sprengfulle, så fulle enkelte steder at konduktører som er ute av toget på stasjonen fikk problemer med å komme inn igjen, ifølge Romerikes Blad.

– Noe som beskriver hvor sårbart systemet er, sier Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef i NSB.

Knapt et tog i hele Norge nådde punktlighetsmål

At jernbanen er i vintertrøbbel viser også Bane Nors siste punktlighetsstatistikk, fra uke 5, i månedsskiftet januar-februar:

 • Den viste at kun 2 av 23 norske innenrikslinjer nådde jernbanens egne punktlighetsmål. De to var Flåmsbanen, der det går svært få tog, og Jærbanen, lokaltoget til Stavanger.
 • I lokaltogtrafikken rundt Oslo nådde kun syv av ti tog punktlighetsmålet i rushtiden, et mål der 85 prosent skal være i rute.
 • I InterCity-trafikken nådde Vestfoldbanen og Dovrebanen syv av ti punktlighetsmålet, mens målet er ni av ti. På Østfoldbanen nådde noe over seks av ti punktlighetsmålet.
Lokaltogene mellom Moss og Oslo går normalt med doble sett. Som følge av trøbbel med en sporveksel ved parkeringsanlegget i Drammen gikk mange tog tirsdag med ett sett. Det ga massiv trengsel i rushtiden.

Historisk dårlig år

Rett over nyttår kunne Aftenposten fortelle at 2018 var et historisk dårlig år for punktlighet på norsk jernbane.

 • Ikke én av Norges InterCity-linjer nådde jernbanens egne mål for punktlighet, i rushtiden og i vanlig trafikk.
 • Ingen langdistansetog nådde punktlighetsmålet hvis man holder Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes utenfor.
 • For lokaltog rundt Oslo, kunne NSB og Bane Nor notere flere grønne tall. Men det var vel å merke om man holdt rushtidstogene utenfor.

Tog som ble innstilt i 2018, tas ikke med i statistikken.

Det samme skjer med alle togene som innstilles nå onsdag morgen. Når de ikke går i det hele tatt, velger jernbanen å holde dem utenfor forsinkelsesstatistikken.