Forsvarerne ber om full frifinnelse for moren i Valdres-saken

Kvinnen som er tiltalt for grov mishandling etter den 13-årige datterens død i Valdres, må frifinnes på alle punkter, mener forsvarerne hennes.

Den tiltalte moren (til venstre) sammen med forsvarer Ann-Turid Bugge da saken startet i Eidsivating lagmannsrett.
  • NTB

Den tre uker lange behandlingen av ankesaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar gikk inn i sin siste dag tirsdag. Den ble avsluttet med forsvarernes prosedyre.

Forsvarer Aasmund O. Sandland ba subsidiært om at kvinnen «anses på mildeste måte» av retten.

– Skal man straffe, er min oppfatning at dette i så fall bør være en kort betinget straff, sa han.

– Ingen tilsvarende saker

Medforsvarer Ann-Turid Bugge påpekte i prosedyren at hun ikke kjenner til tilsvarende saker i Norge, kanskje ei heller i Europa eller verden.

– Det finnes ingen tilsvarende saker mot foreldre med barn som har dødd av anoreksi, sa hun.

– Dette skjer altså i en sak hvor en mor hvert sekund, hvert minutt, hver time, hver dag, hver måned, hvert år siden Angelica fikk anoreksi, har tenkt på barnets beste. Det er hun som har tatt kontakt med skoler. Det er hun som har tatt kontakt med helsetjenester gang på gang for å få hjelp, fortsatte forsvareren.

Advokaten forteller at hun har fått en rekke henvendelser fra foreldre med barn som har anoreksi, og som er redd for å bli tiltalt.

– Denne saken har medført mye vondt for mange, sa forsvarer Bugge.

Beskrevet som en god mor

Hun minnet om at flere vitner i retten har beskrevet den nå 47-årige kvinnen som en god mor.

Forsvareren kom også med kraftig kritikk av etterforskningen, som hun mener bærer preg av at det allerede fra starten var bestemt fra påtalemyndigheten at dette skulle bli en straffesak.

Sammen med forsvarer Aasmund O. Sandland tok Bugge også for seg den delen av saken som handler om hva som skjedde, da den 13-årige jenta ble funnet død i hytta på Beitostølen nyttårsaften 2015. Påtalemyndigheten har bedt retten legge til grunn at jenta var død allerede da moren ringte etter ambulanse – basert på blant annet hva sakkyndige har fortalt.

Bestrider at jenta døde før samtale

Forsvarer Sandland viste til at det er datatrafikk på Angelicas telefon flere ganger på ettermiddagen og tidlig kveld nyttårsaften. Dette skjer til dels samtidig som det sendes tekstmeldinger fra morens telefon.

– Det må være helt på det rene at Angelica er i live på dette tidspunktet. Alt annet er ren spekulasjon, sa Sandland.

Forsvarer Bugge spurte seg også hvordan saken hadde vært om hjelpen hadde kommet raskere, blant annet ved at den første ambulansen hadde hatt med seg lege.

– Kanskje det kunne ha gitt et annet resultat, sa forsvareren.

Den tiltalte moren tørket tårer da forsvarer Bugge kom inn på dette temaet. Moren har hatt mulighet til å følge saken fra et annet rom i rettsbygningen, men var tirsdag på plass ved siden av forsvarerne.

Straffbart uten død?

Advokat Bugge ba også retten stille seg følgende spørsmål:

– Hvis Angelica ikke hadde dødd på Beitostølen, ville de forholdene som står i tiltalen, ha vært straffbare?

Obduksjonen viste at Angelica Heggelund (13) at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Moren er tiltalt for blant annet grov mishandling, etter paragraf 219 i den gamle straffeloven og paragrafene 282 og 283 i den nye.

– De er ikke dekkende i saken vi står overfor, konkluderte forsvarer Sandland.

I tingretten ble moren dømt til fengsel i tre år. Dette var også påstanden da aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, holdt sin prosedyre mandag.

Den tiltalte moren er innkalt til frammøteforkynning av dommen 22. februar.