Norge

Baneheia-saken ikke opp før mai

Gjenopptakelseskommisjonen vil ikke behandle Baneheia-dømte Viggo Kristiansens begjæring før tidligst i mai. Advokaten hans mener saken treneres.

Advokat Arvid Sjødin arbeider med å få saken for Baneheia-dømte Viggo Kristiansen opp for Gjenopptakelseskommisjonen. Han synes prosessen trekker i langdrag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • peter.talos@ntb.no

Drapsdømte Viggo Kristiansen har ventet siden november 2017 på at Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker skal behandle hans sjette søknad. I forkant av hvert møte har hans advokat Arvid Sjødin gitt uttrykk for et håp om at saken skal få sin behandling, men så langt har ikke saken fått sin beramming.

Onsdag og torsdag neste uke skal kommisjonen holde årets første møte, men heller ikke nå vil den forvaringsdømte mannen få saken sin behandlet.

Mai eller juni

– Partene har fått en frist til 1. april med å komme med noen kommentarer til saken. Når de kommer tilbake, må det bli en runde med tilsvar, sier leder Siv Hallgren i Gjenopptakelseskommisjonen til NTB.

Hallgren tror dermed heller ikke saken til Kristiansen vil bli behandlet på møtet kommisjonen skal holde i begynnelsen av april. Trolig blir begjæringen behandlet på møtet som vil finne sted i mai eller i juni, sier Hallgren.

Selv om advokat Sjødin er kjent med innhentingen av de nye kommentarene i saken, er han likevel oppgitt. Han mener Gjenopptakelseskommisjonen stadig utsetter saken uten grunn mens hans klient blir sittende på forvaring i Ila fengsel.

Vegring?

– Hvorfor de utsetter behandlingen hele tiden? spør Sjødin.

Advokaten sier at biologiske spor som tidligere ble brukt mot klienten, er borte. Videre mener advokaten at det foreligger klare tekniske bevis som utelukker at Viggo Kristiansen kan ha vært i Baneheia på det tidspunktet drapene på de to små jentene fant sted i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Dette mener han også medlemmene av Gjenopptakelseskommisjonen må se, og han spør seg derfor om det er en vegring for å gjenåpne saken han er vitne til.

– Det får meg til å tenke på om kommisjonen, slik den er i dag, skal fortsette. Det er ingen å klage til dersom en er uenig med kommisjonens arbeid, sier Sjødin.