Norge

Slik skal vei og jernbane bli bygget raskere

Nå vil Regjeringen ta myndighet bort fra kommunene for raskere å kunne starte bygging, og får ros av Frp.

En skog av lokale innsigelser fører til at det i gjennomsnitt tar ti år bare å planlegge et samferdselsprosjekt. Her fra arbeidet med å bygge ny E18 i Vestfold.
 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Utenrikssjef

Husker du saken om E18 i Ås? Det var kommunestyret som stoppet utbyggingen av europaveien gjennom Østfold. Det gjorde de ved å nekte å stemme for en plan for hvor veien skal gå. Ironisk nok hadde det samme kommunestyret støttet den samme planen tidligere.

Statens vegvesen hylte av irritasjon, men kommunestyret ga seg ikke.

Veisjefen tok affære

Først da veidirektør Terje Moe Gustavsen personlig troppet opp på et møte i formannskapet, og forklarte dem at E18 i Østfold kan falle ut av Nasjonal transportplan hvis de ikke ga seg, ble kommunepolitikerne enige om likevel å stemme for Statens vegvesens plan.

Slik er veiplanlegging i Norge.

Les også

Lokal motstand stanser ny E18

Det tar i gjennomsnitt ti år å planlegge et samferdselsprosjekt, noen ganger tar det enda mye lengre tid på grunn av at det reises innsigelser. Ikke bare fra lokale interesser, det finnes også eksempler på at statlige etater reiser innsigelser mot andre statlige etater.Det er tverrpolitisk enighet om at tidsbruken til planlegging må halveres, og i Nasjonal transportplan forklarer Regjeringen hvordan den vil gjøre det.

 • Oftere ta over planleggingsmyndigheten fra kommunen, og i stedet bruke statlig plan.
 • Innføre tidsfrister ulike etater har til planlegging, men disse gjøres veiledende.
 • Retten til innsigelse faller bort dersom fristen for uttalelse til planforslaget ikke overholdes.
  — Vil dette halvere planleggingstiden?

— Jeg tror det er mulig å kutte planleggingstiden kraftig. For det første fordi en god del store prosjekter vil få statlig plan. Det vil forenkle veldig, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Ved bruk av statlig plan trer Miljøverndepartementet inn i kommunestyrets sted.

— I prosjekter hvor det er motforestillinger og det blir mange innsigelser, så brukes det mye tid. Da er det nødvendig å se hvordan man kan kutte tiden, og da er frister et godt grep. Det er et rimelig krav at dersom man ikke holder en frist, så faller muligheten til å kunne klage bort, sier Solhjell.

- Ved oftere å bruke statlig reguleringsplan så setter dere lokaldemokratiet til side?

Les også

- Kunne bygget E18 i Vestfold på halve tiden

— Vi kan ikke bruke statlig plan på alle prosjekter. Det vil være helt feil. Det er legitimt at grunneiere og andre har synspunkter, og som oftest så skal de få bestemme over egne arealer. Men for store samferdselsprosjekter som angår hele landet, da er det ikke like naturlig at en enkelt kommune skal få stoppe det, sier Solhjell.- I slike store prosjekter så mener vi det er riktig å bruke statlig plan når det kan kutte ned tiden. Det er en reell avveining mellom raskere fremdrift på den ene siden, og lokaldemokratiet på den andre. For store prosjekter av nasjonal betydning så må vi vektlegge fremdriften mer, sier miljøvernministeren.

Ros fra Frp

En fast kritiker av Regjeringens samferdselsplaner er Frps Bård Hoksrud. Han er andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget, og har brukt dagene etter at Nasjonal transportplan ble lagt frem til å hamre løs på det han mener er svakheter.

Men akkurat når det gjelder planlegging, så gir han faktisk Regjeringen ros. I hvert fall litt ros.

— Det er flere gode tiltak. Jeg synes det er bra, det er skritt i riktig retning. Men jeg tror ikke det er nok til å halvere planleggingstiden. Fristene som foreslås burde ikke være veiledende, men faste. Og så burde de fortelle hvor lange disse fristene skal være, sier Hoksrud.

— Men det er kjempebra at de oftere vil bruke statlig plan, for det vil bidra til å korte ned tiden, legger han til.

Veidirektør Terje Moe Gustavsen på plass i formannskapet i Ås i august i fjor. Han klarte å overbevise politikerne om at de måtte omgjøre sitt vedtak om E18.
Terje Moe Gustavsen (med slips) blir ønsket velkommen i Ås av kommunepolitikere.

Les mer om

 1. Samferdsel