Norge

- Kunne bygget E18 i Vestfold på halve tiden

Om E18 gjennom hele Vestfold ble planlagt som ett prosjekt, ville motorveien vært på plass i løpet av 9-10 år og ikke 20. Det hevder Opplysningsrådet for veitrafikken.

Firefelts vei fra Sande i Vestfold til Langangen i Telemark ble påbegynt i 1994. Siste delstrekning skal åpne i 2017. Hele strekningen burde vært åpnet som firefelt for mange år siden, mener OFV.
  • John Hultgren
    Utenrikssjef

I en rapport som legges frem tirsdag går Opplysningsrådet (OFV) til angrep på Regjeringen og Veivesenets måte gjennomføre norsk veibygging på.

OFV har spesielt tatt for seg motorveibyggingen gjennom Vestfold fra Bergsenga/Sande til Langangen så vidt inn i Telemark.

Byggingen av strekningen ble påbegynt i 1994, og er planlagt og bygget prosjekt for prosjekt. Siste prosjekt, firefelts vei forbi Larvik, skal etter planen åpnes i 2017.

OFV peker på at bare planperioden for disse strekningene i forhold til plan— og bygningsloven, har ligget på mellom 3 år og 7 måneder og 5 år og 11 måneder.

I stedet for å planlegge bit for bit kunne hele strekningen vært planlagt under ett.

- Et endeløst landskap

— Dermed kunne E18 gjennom Vestfold vært på plass i løpet av 9-10 år totalt i stedet for rundt 20, sier næringspolitisk direktør i OFV Vilrid Femoen.

«I rundt 20 år har yrkessjåfører, dagpendlere, turister og andre trafikanter opplevd E18 her som et lappeteppe av et veinett preget av køer, saktegående trafikk og anleggsmaskiner. Det til tross for at en moderne hovedveistandard kunne vært ferdigstilt for mange, mange år siden,» skriver OFV i sin rapport.

— E18 fremstår som et endeløst landskap av byggeprosjekter der det er vanskelig å se svarene på hvorfor man bygger ut på en slik måte, og hvorfor arbeidene tilsynelatende aldri blir ferdig. Fortsatt flyter trafikken - og stopper opp, avhengig av hvor du befinner seg, sier Femoen.

- Planprosessen kunne tatt seks år, selve byggingen tre. Det mener solide faginstanser at er høyst reelt, sier hun.

— E18 gjennom Vestfold er et illustrerende eksempel på hvordan man i Norge bygger ut stykkevis og delt, i stedet for å prioritere store korridorer og lange prosjekter, sier Femoen.

Overbeviser ikke Veidirektoratet

Resonnementene overbeviser imidlertid ikke Lars Aksnes, leder for styringsstaben i Veidirektoratet.

— Hvis vi skulle planlagt hele Vestfold som ett prosjekt, måtte vi minst ha brukt tilsvarende tid som det prosjektet som har tatt lengst tid, sier han.

- Dette fordi det har kommet inn innsigelser som til slutt har vært til behandling i Regjeringen, sier Aksnes.

— Vi prøvde å planlegge strekningen Gardermoen-Kolemoen (E6 nordover fra Oslo) i ett langt strekk. Også der havnet innsigelser i Regjeringen. Ti slutt ble det vedtatt at vi måtte bygge sørfra og nordfra først, sier han.

Et annet poeng er at vi kunne ha måttet vente på investeringer for deler av strekningen, og ikke kommet i gang der investeringene var klare, sier Aksnes.

- Ville åpenbart gått fortere

Men Vista Analyse, som sammen med Byggenæringens Landsforening har presentert 10 punkter for hvordan planlegging av norsk vei kan kortes inn, ser OFVs poeng.

— Jeg kjenner ikke E18-prosjektet konkret. Og det vil nok ta noe lenger tid å planlegge et helt strekk, enn en delstrekning. Det vil jo dukke opp flere problemstillinger, sier Nic Heldal ved Vistas seksjon for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

— Men det er like åpenbart at at man totalt sett sparer inn mye ved å ta for seg en helhet, sier Heldal.

Les også

  1. Bergen mener Regjeringens transporttiltak ligner et diktat

  2. Dette har Arbeiderpartiet aldri gjort før

  3. Hvorfor står gravemaskinene stille?