Norge

Stortingsrepresentanter krever åpenhet om Hoffets pengebruk

Flere stortingsrepresentanter krever at Det kongelig hoff offentliggjør pengebruken og forvaltningen av statlig eiendom.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

  • og NTB

Hoffet bruker hvert år flere titall millioner kroner fra statsbudsjettet til vedlikehold og renovering av statlige bygninger, og ofte blir private selskaper leid inn til jobbene. Mye av denne virksomheten skjer imidlertid uten at offentligheten får innsyn.

– Når det er offentlige penger inne i bildet, så bør det være en svært stor grad av åpenhet om hvordan de forvaltes, sier Arbeiderpartiets Stein Erik Lauvås til Dagbladet. Han er medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, som styrer pengestrømmen til Hoffet.

Han får støtte av komitékollega Willfred Nordlund fra Senterpartiet.

– Stortinget har bedt Hoffet om å legge opp til mer åpenhet framover og berømmer hoffet for å gjøre det på enkelte områder. Det er ingen hvilepute, og jeg vil oppfordre Slottet og hoffet til å vise mer offentlighet. Det vil sikre bedre muligheter for kontroll av hvordan pengene som bevilges fra Stortinget, faktisk brukes, sier Nordlund til avisen.

Forrige uka avslørte Dagbladet at et malerselskap, der daglig leder var under politietterforskning for økonomisk kriminalitet, fikk en større jobb på Slottet. Mens Statsbygg ga avisen en detaljert oversikt med fakturaer for rundt 20 millioner kroner, samt navn på underleverandører og møtereferater, ønsker ikke Hoffet å gi tilsvarende opplysninger eller kommentere saken.

Les også

  1. Sentral leder i Kongehuset trekker seg med umiddelbar virkning

  2. Største underskudd for Det kongelige hoff på ti år

  3. Må rapportere om kongefamiliens private eiendommer

Les mer om

  1. Slottet
  2. Kongelige