Lisensjakten på ulv i vinter var ikke ulovlig, fastslår Oslo tingrett

Miljøorganisasjonen WWF må betale over 450.000 i sakskostnader.

Demonstranter for verning av Ulv utenfor Oslo Tinghus hvor rettssaken naturvernorganisasjonen WWF har anlagt mot den norske stat startet tirsdag. WWF har saksøkt den norske stat for forvaltningen av den norske bestanden av ulv.
  • NTB

Domstolen har kommet til at vedtakene om lisensjakt som Klima- og miljødepartementet gjorde i desember, oppfyller vilkårene i naturmangfoldloven.

Den avviser dermed påstanden fra WWF, som mente departementet brøt både Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen om truede arter. Organisasjonen mener det ble gitt tillatelse til å skyte for mange ulver, og at jakten dermed truer bestandens overlevelse.

Opprinnelig ble det vedtatt å felle opp mot 50 ulver i jaktsesongen 2017–2018. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 er felt.

WWF er dømt til å betale sakskostnader både til departementet og partshjelperne Utmarkskommunenes sammenslutning, Norges Bondelag, NORSKOG og Norges Skogeierforbund. Tilsammen er det snakk om 454.430 kroner.