Norwegian øker billettprisene på alle ruter etter oljeprishopp

For å kompensere for stigende drivstoffutgifter, øker Norwegian billettprisen på alle ruter.

 Økt oljepris har ført til svakere inntjening for Norwegian. Nå øker de billettprisene.

Det melder nettstedet flysmart24.

Norwegian har i et par uker hatt et flatt tillegg på 250–300 kroner på oversjøiske reiser, for å kompensere for de økte drivstoffutgiftene. Blant annet har det vært et tillegg på 300 kroner hver vei til og fra USA.

Til nettstedet sier kommunikasjonsrådgiver i Norwegian, Astrid Mannion-Gibson, at tillegget skal bort og at prisøkningen nå skal vurderes ut fra hver enkelt rute.

– Vi har besluttet at prisjusteringen vil skje på vanlig vis, og ikke i form av et flatt tillegg, sier hun.

– Økte priser på enkelte ruter er ikke unaturlig når oljeprisen stiger slik den har gjort. Det er viktig å understreke at flyprisene uansett justeres ut fra tilbud og etterspørsel. Det viktigste for kundene er totalprisen og ikke hva de ulike enkeltelementene kalles.

SAS har sikret seg 90 prosent av drivstoffet gjennom hedning, en ordning som kan sammenlignes med fastrente på lån, og betaler derfor fast pris på drivstoffet uansett forandring i markedet. De vurderer foreløpig ikke prisøkning.