Norge

«Noe av kritikken synes jeg er urimelig»

Anstein Gjengedal hadde aldri trodd han ville oppleve et terrorangrep i Oslo i sin tid som politimester.

  • Stein J. Bjørge (foto)

Hvor var du da bomben gikk av i Regjeringskvartalet fredag 22. juli?

–Jeg var på ferie oppe i Lom i Gudbrandsdalen da jeg fikk beskjeden.

- Var det noen som hadde sett for seg en sånn type aksjon i forkant?

–Nei. Det vi hadde sett for oss, var vel mer at det gikk av en sprengladning her i byen. Og så vet vi erfaringsmessig at da kan det også smelle et annet sted. Vi hadde aldri sett for oss at vi får en eksplosjon midt i Regjeringskvartalet først, og så et massedrap ute på Utøya etterpå. Det er det jo ingen som har tenkt på, ingen som har trent på noe sånt.

- Er det da en del av instruksen at T-banen skal stenges, når det først går av en bombe? Den kan jo være et naturlig mål?

–Nei, det vi sa var at vi oppfordret folk til å forlate byen, slik at vi ikke skulle risikere noe nytt. Det er ikke alltid vi stenger T-banen, det kommer jo an på situasjonen, vi vil ikke at det skal oppstå noen panikk i byen.

- Det ble sagt at man skulle være forsiktig med å oppholde seg i Oslo sentrum?

–Fordi det var en uavklart situasjon, ja.

- Hvordan skal folk tolke det i en slik situasjon, hvis man bor i sentrum?

–Det var fordi vi ikke ville ha folk rundt omkring i Regjeringskvartalet for å oppsøke stedet for å se, at vi måtte få arbeidsro, blant annet. Vi ber jo at folk holder seg unna fordi vi ville ha fri fart både for ambulanser og redningspersonell, blant annet.

- Du sier at du har forståelse for at det rettes kritikk mot politiet. Opplever du likevel noe av kritikken som har kommet mot politiets håndtering som urimelig?

–Noe av kritikken synes jeg er urimelig, fordi at de som uttaler seg er litt på avstand og kjenner ikke til det faktiske forløp og hvilket grunnlag man har truffet beslutninger på. Det blir mer generelt. Poenget er at dette var i ferietiden, og vi hadde de ressurser vi hadde, det må man legge til grunn. Vi hadde ikke andre ressurser enn det vi hadde. Det er jo ikke slik at de sitter her i hvilemodus på Politihuset og er klar til innsats, vi må få inn folk, og få organisert dem. De tilgjengelige ressurser vi hadde ble etter mitt syn benyttet på en best mulig måte i disse timene.

- Er det noe du ser nå som dere kunne gjort annerledes?

–Nå skal vi ta en evaluering av det, og jeg vil ikke trekke noen konklusjoner, det blir det først og fremst kommisjonen som gjør. Jeg kjenner ikke til hvilken informasjon den enkelte ute på det enkelte stedet hadde, og hva som var bakgrunnen for den beslutningen den enkelte traff. Vi må være åpne for og ydmyke for at vi kunne gjort ting annerledes. Men å se hvordan det skulle vært gjort – jeg vil ikke konkludere på det før jeg får høre hva de som sto midt oppe i det tenkte og vurderte.

- Vi hadde et bilde på forsiden av Aftenposten torsdag, der Beredskapstroppen er i en båt som ser ut som den er i ferd med å synke. Forstår du at det er bilder og en situasjon som folk kan bli opprørt av, som illustrerer dårlig politiberedskap?

–Det har jeg forståelse for, men jeg kan ikke nå kommentere i detalj hvordan dette ble håndtert.

- Et gjennomgående tema har vært helikopterberedskapen, og spørsmålene har provosert noen av dine folk. Hvorfor det, dette er jo legitime spørsmål?

–Vi har den beredskapen vi har. Ut fra en totalvurdering – med mitt samtykke – tok helikopteret fri i juli måned, som normalt er den stilleste måneden. Da tok mannskapene ferie, i stedet for å ha det halvveis oppe å gå. Det var en beslutning som var tatt.

- Ganske lenge opererte dere med i underkant av ti døde på Utøya. Natt til lørdag blir det oppjustert til minst 80. Politiet i Nordre Buskerud har senere sagt at de visste på et tidligere tidspunkt at omfanget var langt større. Er det riktig å holde tilbake informasjon om at så mange er drept?

–Det kjenner ikke jeg til. Men da vi satt i Politidirektoratet den natten, fikk vi opplysninger om at det var langt flere, og da var man enige om at man måtte gå ut med det, og det ble innkalt til en pressekonferanse hvor politidirektøren gikk ut med det tallet man da visste.

- Har du fått mange tilbakemeldinger personlig på denne saken?

–Ja. Og det er utelukkende positivt.

- Hva sier folk?

–De er veldig stolte over den innsatsen politiet yter og har ytt. Jeg må si det at da vi gikk ut av minnekonserten i Oslo domkirke, sto jo publikum der. De klappet da det offentlige Norge kom ut, og de klappet også da representanter for redningstjenesten kom ut, altså ambulansefolkene, brann og redning og polititjenestemennene.

  1. Les også

    Forsvarsmann skryter av politiets vurdering

  2. Les også

    Disse skal være med i 22. juli-kommisjonen

  3. Les også

    Alt om tragedien

Foto: Stein J Bjørge