Norge

Ny dom: Ikke brudd på menneskerettighetene å måtte sone i Nederland

En straffedømt har tapt saken han anla mot staten fordi han ikke ønsket overføring til fengsel i Nederland. Men han får trolig sone i Norge likevel.

Justisminster Anders Anundsen og den nederlandske justisministerens statssekretær Fred Teeven besøkte i mars 2015 fengselet «Norgerhaven» i Veenhuizen i Nederland. Her har norske myndigheter kjøpt fengselsplasser. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB Scanpix

 • Hans O. Torgersen
  Journalist

En overføring er hverken i strid med Grunnloven eller menneskerettighetene.

Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en dom som ble avsagt sist uke.

Justisdepartementet har siden september 2015 leid et nederlandsk fengsel med 240 plasser for å ta unna køen av straffedømte som venter på å sone straffen sin. Køen regnes i antall dommer og er på ca. 1200.

367 fanger har blitt overført til fengselet i Veenhuizen nord i Nederland etter at Norge overtok det. 145 av dem ønsket ikke overføring, men skulle likevel sendes sydover med fly etter at Stortinget forandret straffegjennomføringsloven.

Mot eget ønske

Én av de 145 er en norsk mann som høsten 2014 ble dømt til tre og et halvt års fengsel. I august 2015 startet han soningen og i september vedtok kriminalomsorgen at han skulle overføres til Nederland.

 • 72 fanger til Nederland mot sin vilje

Mannen gikk til sak mot staten, tapte i Oslo tingrett og anket til Borgarting lagmannsrett.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Lagmannsretten slår fast at overføringen ikke er i strid hverken med Grunnloven eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

I Grunnlovens paragraf 106 heter det at «Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket».

«I forarbeidene til Grunnloven er det lagt til grunn at utlevering av norske borgere til annet land for straffeforfølgning ikke omfattes av forbudet i § 106. Slik utlevering må antas å være mer inngripende enn overføring til norsk soning i utlandet», skriver lagmannsretten i dommen.

I Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 8 heter det at «Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse».

«Soning av fengselsstraff vil normalt ha sterkt begrensende innvirkning på familieliv, men regnes som klar hovedregel ikke som inngrep etter artikkel 8», skriver lagmannsretten.

Til sammen fire innsatte gikk til sak mot staten for å slippe overføring til Nederland, men bare én av sakene endte i lagmannsretten. De andre får bli i Norge og det samme skjer trolig med fjerdemann.

– For tre av dem er det endelig vedtatt at de får bli i Norge. For den fjerde er det liten eller ingen grunn til å tro at han må sone i Nederland, sier advokat Nils Christian Nordhus, som har prosedert sakene for alle fire.

Tapte, men vant likevel

De fire får bli fordi vedtaket om overføring er blitt utsatt mens man har ventet på utfallet av den rettslige prosessen. Behandlingen i domstolene har tatt så lang tid at en stor del av straffen er avtjent og tidspunktet for prøveløslatelse er kommet for nær til at de kan overføres til Nederland.

Når det gjelder denne siste dommen, sier advokat Nordhus at lagmannsretten har gått langt i å anerkjenne hvilket inngrep hans klient var i ferd med å bli utsatt for.

Lagmannsretten kom til at den fengselsinnsatte, selv om han tapte saken, skal slippe å betale statens sakskomkostninger.

Ble utredet

Statssekretær Gjermund Hagesæter i justis- og beredskapsdepartementet sier i en generell kommentar at forholdet til Grunnloven og menneskerettighetene ble utredet i forbindelse med endringer i straffegjennomføringsloven.

– Denne utredningen og vurderinger foretatt i departementet viser at straffegjennomføring i Nederland ikke er i strid med Grunnloven og menneskerettighetene, skriver Hagesæter i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten mener: Å fylle et nederlandsk fengsel med norske fanger er en usedvanlig dårlig idé

Relevante artikler

 1. NORGE

  Flyforbud under Behring Breivik-saken

 2. NORGE

  Breiviks ankesak opp for retten i november

 3. NORGE

  Fembarnsfar fra Senja terrordømt etter for IS-deltakelse

 4. NORGE

  Behring Breivik-saken starter 10. januar

 5. NORGE

  Staten led nederlag mot terroristen i første runde. Disse spørsmålene blir viktigst i ankesaken

 6. NORGE

  Lagmannsretten om Behring Breiviks soningsforhold: Ikke brudd på menneskerettighetene