Vanligere med skilsmisse blant somaliere

Årsaken er at skilsmisse er mindre tabubelagt i det norsksomaliske miljøet enn i en del andre muslimske miljøer, ifølge flere kilder.

Ubah Aden merker stor interesse for sin blogging om skilsmisse: - Når noen dør, strømmer folk til for å hjelpe og støtte de etterlatte. Ved skilsmisse får man gjerne en klapp på skulderen og «dette klarer du».

Til tross for at stadig flere muslimer skiller seg, som Aftenposten skrev lørdag, er skilsmisse fortsatt tabu i de fleste muslimske miljøer. Men norsksomaliere peker seg ut med et mer avslappet syn på samlivsbrudd.

– Blant somaliere er ikke skilsmisse så farlig. Det er ikke tabu i vårt miljø, sier Ubah Aden – tidligere bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo og stifter og leder av Midnimo Forum.

Aden ble selv skilt for to år siden. På bloggen sin har hun skrevet generelt om skilsmisse, og om at det er lite åpenhet om utfordringene etter en skilsmisse.

Les også

«Aisha» har prøvd å bli skilt i to år

Les også

Imamer oppfordrer til kvinneoppfør for skilsmisse

Relativt vanlig

Ifølge en rapport fra Landinfo mener de aller fleste som beskriver somalisk familieliv og ekteskap, at skilsmisse er relativt vanlig.

En artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser noe høyere andel skilsmisser for innvandrere fra Somalia enn andre afrikanske land. Også en rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) peker på samme tendens.

– Mitt inntrykk er at skilsmisse er mer akseptert blant norsksomaliere. Det virker også som om det er mer aksept for at kvinner blir skilt og lever som enslige mødre, sier Anja Bredal, en av forskerne bak ISF-rapporten.

Ada Engebrigtsen ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA sier at det historisk sett er ganske utbredt med skilsmisse blant somaliere. Det har med klanstilhørighet å gjøre.

– Somaliske kvinner beholder tilhørighet til farens klan og klansnavn etter at hun gifter seg. Dermed har kvinner rettigheter i form av beskyttelse og tilgang til eiendommer i sin fars klan også etter en skilsmisse, sier Engebrigtsen, som ikke avviser at somaliske menn i større grad godtar kvinners ønske om skilsmisse enn menn i andre muslimske miljøer.

NB: Saken fortsetter lenger ned!

Fortere integrert

Ubah Aden sier at skilsmisse har vært mindre tabubelagt i det somaliske miljøet så lenge hun kan huske. Hun hører at det er ekstremt mange skilsmisser blant norske somaliere, og at mennene legger skylden på kvinnen.

– Mange somaliske menn anklager kvinnene for å ha blitt for norske. Det kan ha sammenheng med at kvinner blir fortere integrert i det norske samfunnet, mens mennene mister den høvdingrollen de hadde som hovedforsørger og beskytter i Somalia.

NB:Saken fortsetter lenger ned!

Ubah Aden fikk mange og positive tilbakemeldinger da hun skrev om skilsmisse på bloggen sin.

Skiller seg, men forblir gift

I 2011 avdekket NAV over hundre tilfeller av trygdesvindel i miljøet. Norsksomaliske kvinner oppga å være skilt og enslige forsørgere, mens de egentlig levde i et muslimsk ekteskap.

Denne form for svindel kritiserte forfatter Amal Aden allerede i 2008.
Selv om Nav Kontroll opplyser til Aftenposten at det etter 2011 ikke har vært slike saker knyttet til ett spesielt miljø, mener Amal Aden at det er utbredt i det norsksomaliske miljøet.

NB: Saken fortsetter lenger ned!

Forfatter og samfunnsdebattant Amal Aden.

– Noen får mange barn selv om det på papiret står at de er alenemødre. Det er trygdemisbruk, sier Amal Aden som påpeker at kvinner også skiller seg fordi de i Norge ikke trenger å være avhengig av mannens inntekt.

Somalisk kvinnekultur

Navnesøster Ubah Aden vet ikke hvor utbredt denne formen for trygdesvindel er nå. Hun er opptatt av å få frem at skilsmisser blant norsksomaliere ikke har noe med trygdesystemet å gjøre.

– Det var ikke uvanlig for kvinner å skille seg i Somalia. Det handler om den somaliske kvinnekulturen. Somaliske kvinner er selvstendige, svigerdøtre vil for eksempel ikke la seg diktere av svigermødre.

Aftenposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra den somaliske Tawfiiq-moskeen.