Norge

– En stor fordel med uavhengig granskning

Riksadvokaten vil granske Transocean-saken, som overraskende ble trukket av Økokrim i forrige uke. Stor fordel med uavhengig granskning, sier statsadvokaten som ble tatt av saken av habilitetsgrunner.

Morten Eriksen, som er aktoren som ble tatt av Transocean-saken før den ble trukket, håper en uavhengig gransking vurderer hvordan etterforskning og påtale skal jobbe med lignende saker fremover. Foto: Roald, Berit

 • Lorns Bjerkan
 • Ntb

– Transocean-saken må underkastes en gjennomgang for å se hva som gikk galt i den saken. Vi må se på riksadvokatembetets egen rolle. Tiltalespørsmålet har aldri vært til behandling ved vårt kontor, men det burde kanskje vært reist spørsmål om vi burde fulgt opp dette, sier riksadvokat Tor Aksel Busch, ifølge NTB.

Les også:

Les også

Økokrim trekker Transocean-saken

Økokrim valgte i forrige uke å trekke sin anke iTransocean-saken, kort tid etter at hovedaktor, førstestatsadvokat Morten Eriksen, ble fjernet fra den fordi det kom habilitetsinnsigelser mot ham.

— Jeg ser det som en stor fordel med en objektiv og uavhengig granskning. Jeg håper man samtidig vurderer hvordan etterforskning og påtale av de særlig store økonomiske sakene bør gjennomføres i fremtiden, sier Eriksen til Aftenposten.

På nåværende tidspunkt ønsker han ikke å uttale seg mer om saken.

 • Aftenposten på lederplass: Skremmende tunnelsyn i Kripos

Norgeshistoriens største skattesak

Saken hadde vært etterforsket gjennom elleve år, tre personer og tre selskaper var tiltalt. Samme dag som anken ble trukket, beklaget Økokrim-sjef Trond Eirik Schea «den uleiligheten de anklagede er påført».

Flere justispolitikere har krevd oppvask og full redegjørelse for hva Økokrim har gjort i saken.

Sakskomplekset hadde blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak, som ifølge Økokrim var en skattesvik-sak uten sidestykke i norsk rettshistorie.

— For min klient er et mareritt over. Det er noe grunnleggende og alvorlig feil hvis mennesker skal stå elleve år under straffeforføgning. Det er å gi en forhåndsstraff før skyldsspørsmålet er avgjort, sa Berit Reiss-Andersen til Aftenposten da det ble klart at saken ble trukket. Hennes klient var siktet og tiltalt for grov skatteunndragelse de elleve siste årene. Da saken ble behandlet i Oslo tingrett i juli i 2014 ble han og de andre tiltalte frifunnet på alle punkter.

I straffesaken var Økokrims påstand at de tiltalte skal ha unndratt sju milliarder kroner til beskatning ved å ulovlig kanalisere store pengebeløp ut av Norge, via Danmark til Caymanøyene for å unngå beskatning. Mot Klausen ble det lagt ned en påstand på fire års fengsel i tingretten.

Riksadvokat Tor Aksel Busch varsler en granskning etter at Økokrim trakk en sak de hadde etterforsket i 11 år. Foto: Kallestad, Gorm

«Samlet vurdering»

Ankesaken skulle ha startet tirsdag forrige uke, men ble utsatt etter at aktor, førstestatsadvokat Morten Eriksen, ble tatt av saken.

Det skjedde etter at det ble levert en innsigelse mot Eriksens habilitet. Dette er også bakgrunnen for at saken blir trukket.

— Beslutningen om å trekke anken er tatt etter en samlet vurdering med utgangspunkt i situasjonen etter at forsvarerne i desember anførte at tidligere påtaleansvarlig i saken er inhabil og at ankesaken må avvises, heter det i en kunngjøring som er publisert på Økokrims nettsider.

Ifølge Dagens Næringsliv skal forsvarere ha ment at Eriksen var inhabil fordi han har bygd saken på det de mener er private rettsoppfatninger.

 1. Les også

  Høyre-topper vil vurdere Økokrims fremtid etter Transocean-saken

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Utvalg kritiserer Finansdepartementet for å gi ekstra penger til egen rettssak

 2. ØKONOMI

  Staten inngår nok et forlik i Transocean-saken

 3. ØKONOMI

  Tidligere Yara-topp Thorleif Enger frikjennes for korrupsjon

 4. ØKONOMI

  Thorleif Enger klar for nytt rettsmaraton

 5. NORGE

  Ny runde i Lime-saken. Denne gangen er det satt av ni måneder

 6. ØKONOMI

  Krever 900 millioner kroner av staten – ble tilbudt 50.000 kroner