Verden som teater

«Theatrum Orbis Terrarum», eller «Verdens teater», kalte Abraham Ortelius boken han ga ut i 1570, nå er den kjent som verdens første atlas.

Terra Australis var et enormt kontinent som holdt jordkloden i balanse.

Abraham Ortelius ble født 14. april 1527 i Antwerpen. Som ung student tjente han penger på å kjøpe gamle kart, fargelegge dem og selge dem videre.

Et avgjørende møte

I vår tid er bokmessen i Frankfurt årets høydepunkt for forlagsbransjen. I 1554 var Ortelius på en bok og trykkerimesse i byen. Der møtte han den store kartografen Gerardus Mercator.

Tegn dine egne kart!

De to la ut på en stor reise rundt i Europa sammen, og mye tyder på at det var Mercator som overbeviste Ortelius om at han burde begynne å tegne sine egne kart. I 1564 publiserte han sitt første kart, Typus Orbis Terrarum, som er gjengitt her:

La inn det teoretiske Australia

På denne tiden var det en alminnelig oppfatning at det fantes et stort kontinent i sør, som balanserte landmassene i nord. Dette ble kalt Terra Australis. Tanken stammer helt fra Aristoteles. Ortelius tegnet det inn som et eget kontinent rundt Sydpolen.

Senere kartografer måtte krympe kontinentet gang på gang, etter hvert som det ble klart at landene i sør var omgitt av vann. Da Antarktis ble oppdaget i sør, hadde allerede Australia fått navn etter det teoretiske kontinentet.

Kartene ble kontinuerlig oppdatert

Ortelius' store verk var de 53 kartene han ga ut i bokform i 1570, det regnes som verdens første moderne atlas. I tillegg til en utgave på latin, kom det ut på nederlandsk, fransk og tysk. Ortelius selv visste at 1570-utgaven langt fra var siste ord. Det kom nye opplysninger hele tiden, som måtte tegnes inn på kartene. Frem til han døde i 1598 kom det 25 nye utgaver.

Han tok ikke æren alene

De fleste kartene han brukte var bygget på andres grunnarbeid, og han var en ærlig mann som redegjorde for kildene sine.

Han var dessuten en kreativ person som brukte kartografien på nye måter. Etter atlaset laget han en bok med kart som illustrerte verdens religiøse og sekulære historie.

Barneminne dokumenterer massakre

Her gikk grensen for slaveri

Kvinnene satte sine spor