Norge

Seks av ti i omsorgsektoren truet av vold

Omsorgsarbeidere er blant de mest utsatte i landet, mener LO-forbund. De krever bedre sikring.

En alminnelig, liten tur endte i tragedie.
  • Halvor Hegtun
    Halvor Hegtun
    Journalist

– Det som er skjedd i Kragerø er en tragedie for i hvert fall to familier, og for arbeidsplassen, miljøet og dem som bor i denne omsorgsboligen, sier Mimmi Kvisvik. Hun er leder i Fellesorganisasjonen, et LO-forbund for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere.

Kvisvik kan ikke kommentere den konkrete saken, men merker seg at ordføreren i Kragerø vil ha den belyst i hele sin bredde.

– Våre medlemmer i helse- og sosialtjenestene har noen av de mest utsatte arbeidsplassene av oss alle. Vi må jobbe for en langt bedre sikring, sier Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik vil ha bedre vern mot vold og trusler.

Flertallet har opplevd trusler

Hun viser til en undersøkelse om sikkerheten for ansatte i omsorgssektoren: Seks av ti oppgir at de har opplevd vold eller trusler om vold i løpet av de siste tolv måneder.

– Hva må gjøres?

– Vi må sikres gjennom arbeidsmiljøloven. Noen yrkesgrupper, blant annet politiet, har særbestemmelser knyttet til risiko. Der mener vi at våre yrkesgrupper også skulle ha vært definert inn. Vi må systematisk vurdere bemanning, sikkerhetssituasjon, kompetanse, i det hele tatt hvordan vi organiserer tjenestene slik at de blir sikrest mulig, sier forbundslederen.

– I Kragerø var omsorgsarbeideren alene på en liten tur med en beboer. Må det alltid være to ansatte på tur?

– Nei, det må vurderes i hvert tilfelle. Jeg kan ikke si at man alltid skal være to. Men der det foreligger fare, skal det ikke utøves alenearbeid, sier Kvisvik.

Ikke sett lignende tilfelle

Bjørn Harald Iversen, leder i Vernepleierforbundet, sier at sikkerheten for omsorgsarbeidere lenge har vært et tema, særlig i psykiatrien og barnevernstjenestene.

Ikke minst knytter det seg diskusjoner til bemanningsbehovet i institusjonene.

Men dødsfallet i Kragerø er annerledes.

– At dette kan skje i førstelinjetjenesten, like utenfor en kommunal omsorgsbolig, gjør meg veldig bekymret. En lignende sak kan jeg huske, og jeg har arbeidet i denne sektoren i 25 år, sier Iversen.

Omsorgsektoren - en risikosone. (arkivfoto).

Les mer om

  1. Kragerø
  2. Sosialtjenester
  3. Vold