Skattedirektøren om det enorme fradragsjukset: Det var for enkelt å lese oss

Opprullingen av nettverk av skattejuksere har satt søkelyset på Skatteetatens egne kontrollrutiner.

Skattedirektør Hans Christian Holte sier at den digitale og internasjonale kriminaliteten blir de største utfordringene i fremtiden.

– Det var for enkelt å lese oss, erkjenner skattedirektør Hans Christian Holte, og forsikrer at skatteetaten er blitt mer «uforutsigbar» etter opprullingen Aftenposten omtalte tidligere denne uken.

Det er tidlig høstkveld utenfor skattens høyborg på Helsfyr, og fra sjefens hjørnekontor i 10. etasje sees Oslofjorden som et gyllent havgløtt der nede til høyre.

Bakteppet for intervjuet er blant annet det som har kommet frem i sal 303 i Nedre Romerike tingrett de siste ukene, der en vever vietnamesisk kvinne har sittet på tiltalebenken.

Skreddersydde fradrag

Etterforskningen av denne saken satte Skatt Øst på sporet av mellom 20 og 25 nettverk som de mener har drevet med systematisk unndragelse av skatt ved hjelp av fiktive fradrag.

Det er kommet frem at de antatte skattejukserne sannsynligvis visste nøyaktig hvilke fradragsposter ligningskontoret ikke kom til å sjekke for hvert av årene 2006–2011, og hva som var maksgrensen for fradrag før internalarmen gikk på de andre fradragspostene.

– Hvordan kunne denne omfattende fradragspraksisen rulle år etter år uten å bli oppdaget, skattedirektør Hans Christian Holte?

– Vanskeligere å jukse nå

– Det er i dag langt vanskeligere å jukse med fradrag fordi vi har lagt om måten vi kontrollerer ligningene på. Nå skal det ikke lenger være mulig å vite hvilke fradragsposter vi har et spesielt fokus på, og hvilke maksbeløp på hver post utløser ekstra kontroll. Opprullingen av disse sakene har lært oss å bli mer uforutsigbare, sier Holte.

- Vi var forutsigbare og kontrollene evnet ikke å avdekke organisert fradragsjuks. Opprullingene har gitt oss nyttig kunnskap og gjort oss bedre, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Når arbeidsløse på NAV-stønad har fått store reisefradrag, andre har fått godkjent rotfyllinger eller innleggssåler, udokumenterte renter fra private lån i utlandet er blitt godkjent. Hva sier dette om smutthullene i skatteetatens egne kontrollsystemer?

– Disse sakene viser en type aktivitet og unndragelser som vi hele tiden jobber for å unngå, og som jeg tenker at vi stadig er kommet nærmere å forhindre. Nå går vi hvert år inn med nye kontrollaktiviteter som ikke var der året før. Det skal ikke lenger være mulig å se så tydelig hvordan vi opererer, for så å lage unndragelsesstrategier på bakgrunn av dette.

Det skal ikke lenger være mulig å se så tydelig hvordan vi opererer, for så å lage unndragelsesstrategier på bakgrunn av dette.
  • Her er eksempel på noen av fradragene som går igjen i ligningene Skatt Øst kontrollerer:

I tre år har Holte vært skattedirektør, og med bakgrunn fra IKT og etater i omstillinger, er det nettopp det han har brukt til å skru sammen den «nye» skatteetaten.

Etterforsker opptil 25 nettverk

Nettverkene skatteetaten etterforsker omfatter 4000 personer som skal ha fått hjelp av fem skattejuksere til å kreve urettmessige fradrag for over 400 millioner kroner.

En norsk-pakistansk mann har erkjent å ha hjulpet 850 arbeidskolleger og venner med å unndra skatt. Politiet etterforsker også mistanke om skattejuks blant norsk-somaliere, polakker og tamiler.

Bare et fåtall av de involverte er etnisk norske.

– Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om variasjoner i holdninger til det å betale skatt, men utgangspunktet mitt er at i veldig mange ønsker å gjøre ting riktig uansett hvor de kommer fra. Å bidra til at de får denne informasjonen tidlig nok og ikke havner inn i et dårlig spor er en viktig del av den jobben vi må gjøre for å lykkes med integreringen.

Skatt Øst har rullet opp fem nettverk hvor flere hundre millioner kroner urettmessig er ført opp i fradrag.

Over landegrensene

– Vi har det siste tiåret hatt en kraftig økning i arbeidsinnvandringen fra EØS-området. Skatt Øst har avdekket baltere som har oppgitt 110.000 kroner i skattbar inntekt, men krevd fradrag på over 150.000 kroner. Noen av fradragene som forsørgelse av samboere og barn er vanskelig å sjekke - stiller dette skattesystemet vårt på spesielle utfordringer?

– Jeg tror vi helt generelt kan si at både arbeidskraft og kapital som reiser over landegrensene stiller oss overfor nye utfordringer. Avsløringene av disse nettverkene viser jo at det var mulig å komme rundt våre kontrollrutiner om man hadde god nok innsikt i våre kontrollrutiner. Det var for enkelt å lese oss.

– Hvem har hatt minst risiko for å bli oppdaget - hvitsnippen som får bankenes hjelp til å skjule familieformuen i et skatteparadis, eller arbeideren på Coca-Cola som hoppet bakken ned med fiktive reisefradrag, gaver til moskeer og underhold av syke foreldre i utlandet?

– Det er en viktig problemstilling at vi må sikre en likhet for loven, og at vi som skattemyndighet ikke bare tar tak i de enkle sakene, men også de som er mer komplisert og krever mer ressurser fra oss. Det er min vurdering at begge grupper har mindre grunn til å føle seg trygge i dag enn de hadde tidligere.

Nekter for å ha hjulpet over 2100 personer med skattejuks

– Om du gnukker litt på glasskulen din og ser tre-fem år frem i tid - hvilke utfordringer ser du da?

– Vi må gjøre mye mer internasjonalt med grenseoverskridende transaksjoner. Nå står vi midt oppe i en endring hvor vi skal møte og følge opp en økonomi som er både digital og internasjonal. Vi har bygget opp kompetansemiljøer i etaten som kan spore økonomiske transaksjoner i utlandet digitalt, og dette er noe jeg tror blir viktigere i fremtiden.

Skattedirektøren fikk nylig et internasjonalt toppverv. Han gleder seg over det han kaller en «liten revolusjon» i utvekslingen av informasjon.

– Etter at vi i ett års tid har hatt en egen rapporteringsordning med USA vil vi nå få tilgang på data fra banker og finansinstitusjoner i over 80 land. Den nye standarden for automatisk utveksling av finansiell informasjon vil gjøre kontrollarbeidet vårt mye lettere. Ja, jeg vil gå så langt som å kalle dette en liten revolusjon. Nå ligger informasjonen der raskt og i mye bredere omfang enn før.

  • Les også Aftenpostens avsløringer fra Bahamas Leaks:

1,3 millioner lekkede dokumenter navngir politikere og andre som kobles til mer enn 175.000 selskaper på Bahamas.