Oslo bystyre åpner for kameraovervåking av skoler

Et flertall i Oslo bystyre åpnet onsdag kveld for bruk av kameraovervåking ved skoler i byen for å sikre elever og ansatte mot vold.

Stovner videregående skole i Oslo har hatt flere voldsepisoder dette året. Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, utelukker ikke at situasjonen ved denne skolen kan gjøre den aktuell for innføringen av kameraovervåking. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • og NTB

Bakgrunnen for forslaget er utviklingen av trussel- og voldssaker ved flere videregående skoler i hovedstaden de siste årene, skriver VG.

– Jeg er gledelig overrasket over det som skjedde i bystyret. At noen partier snudde trill rundt fra tidligere holdning til dette, var ikke meg imot, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

I vedtaket heter det at byrådet bes «utarbeide retningslinjer for kameraovervåking i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte».

Overvåkingen skal skje i skoletiden, men kun i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Overvåkingen skal være tidsbegrenset og kun etter en risikovurdering i samråd med politiet, heter det videre.

Også skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har sagt at bruken av kameraovervåking må vurderes.

Datatilsynet har tidligere gjort det klart at personvernhensyn må veie tungt i saker der videovervåking av skoler vurderes.