Norge

Overgrepssaken i Drammen: - Høy risiko for nye overgrep

Da de sakkyndige i dag la frem sin erklæring for Drammen tingrett.

I dag begynte de rettssakkyndige på sin erklæring. I bakgrunnen er to av de tiltalte. Rettstegning: Ane Hem.

 • Frode Sætran

Fem personer sitter tiltalt ii Drammen tingrett, anklaget for grove overgrep mot barn. Blant annet voldtekt av egne og andre babyer.

Rettens to sakkyndige, psykiater Michael Setsaas og psykolog Jim Aage Nøttestad begynte torsdag på sin erklæring i Drammen tingrett. De tar for seg hver enkelt av de tiltalte de har hatt under judisiell observasjon.

32-åringen fra Drammen

Tiltalte nummer en, den 32 år gamle barnefaren som er tiltalt for å ha voldtatt sin egen baby og kjærestens baby, ble beskrevet som å ha dyssosiale personlighetsforstyrrelser, med høy risiko for nye overgrep.

Erklæringen slår fast at 32-åringen er pedofil. Han har vist avvikende og uønsket adferd over flere år. Vedvarende ustabilitet i forhold. Betydelig personlighetsforstyrrelse. Kald holdning til egne og andres barn, kun opptatt av sin egen seksualitet, der han har seksuell tenning på barn. Avhengig av pornografi, mange seksualpartnere.

Høy risiko

Det er ikke påvist at han er psykotisk. Ingen tegn på at han er psykisk utviklingshemmet. Det foreligger ikke psykopati. Ikke rusmisbruk. Han anses ikke å være voldelig. Han bagatelliserer ikke overgrepene, men sier han ønsker behandling.

Likevel slår de sakkyndige fast at det foreligger høy risiko for at 32-åringen vil begå nye overgrep.

Babyens mor

Om babymoren, den 23 år gamle kvinnen som var 32-åringens kjæreste. Hun deltok under voldtekten mot hennes egen jentebaby som på det tidspunktet ennå ikke var tre måneder gammel.

Ikke psykotisk. Seksuell tiltrekning mot barn. Skal ikke ha blitt utsatt for seksuelt overgrep som barn, men ble utsatt for omsorgssvikt. Personlighetsforstyrrelse, såkalt borderliner og pedofil. De sakkyndige mener hun var bevisst det som foregikk da hun deltok. Ikke psykotisk. Ikke psykisk utviklingshemmet. Hun har trappet opp fra å fantasere om overgrep, til å delta.

Spørrende om diagnosen

Risikoen for at hun skal begå nye overgrep, er i stor grad avhengig av hva slags mann hun vil forholde seg til i fremtiden. Hun har en personlighetsforstyrrelse som gjør at hun lett ender opp i et avhengighetsforhold til andre.

Selv har hun forklart at hun deltok under overgrepet fordi hun følte seg presset til å delta. Advokat Øyvind Bergøy Pedersen stilte derfor spørsmål ved at hun kan diagnostiseres som pedofil.

— Hva om en blir tilbudt en million kroner for å gjøre det hun gjorde, er vedkommende dermed pedofil?

28-åringen fra Oslo

Har seksuell preferanse for barn. Pedofil. Dyssosial personlighetsforstyrrelse. Mangler empati med andre mennesker, heller ikke med barn som utsettes for overgrep. Fremstår sosial, men relasjonene er overfladiske. Har uttalt at han tenner på barn som blir seksuelt misbrukt. Ikke psykotisk eller psykisk utviklingshemmet. Har alvorlig psykisk lidelse med seksuelt avvik. Sier han ble utsatt for seksuelt overgrep som barn.

Nå er han under behandling, noe han selv ønsker, og han innser nå at han har gjort noe galt. De sakkyndige anser at det er høy risiko fra at han skal begå nye overgrep.

34-åringen fra Solør

Tidligere straffedømt for tilsvarende overgrep. Ikke psykotisk. Seksuell tiltrekning mot barn. Bagatelliserer forholdene han er tiltalt for. Manglende empati. Bruker svært mye tid på internett. Dyssosial personlighetsforstyrrelse. Pedofil. Har ikke hatt nedsatt bevissthet og er ikke psykisk utviklingshemmet eller psykotisk.

Skal ikke ha blitt utsatt for overgrep som barn.

De sakkyndige mener det er høy sannsynlighet for at han skal begå nye overgrep.

Rettssaken var berammet til å være i 11 uker, nå ligger rettens medlemmer til å bli ferdig nesten en måned før skjema. Årsaken er blant annet at 34-åringen har erkjent alle forhold, slik at de fornærmede slipper å møte opp for å forklare seg.

Legning eller ikke?

Det er faglig strid om hvorvidt pedofili er en legning eller ikke. Svaret er svært viktig, fordi en en legning er en biologisk betinget orientering, og dermed ikke er noe som uten videre lar seg endre.

Den amerikanske fagorganisasjonen American Psychiatric Association (APA) har konkludert med at pedofili ikke er en legning, men at det er en seksuell "interesse". Dette kom som en presisering, etter at det først ble konkludert med at pedofili er en legning.

Rettens sakkyndige sier at pedofili ikke er en legning, men en psykisk lidelse.

- Kan behandles

Onsdag forklarte psykolog Thore Langfeldt seg for retten. Han var stevnet som vitne av forsvarerne. Han sa at noen pedofile er opptatt av barn av sitt eget kjønn, andre av motsatt kjønn.

— Voksne som begår overgrep mot barn av eget kjønn, er egentlig homofile, mens de som begår overgrep mot barn av motsatt kjønn er heterofile. Men begge grupper har altså en seksuell interesse for barn, og det kan behandles, sier han.

Langfeldt har arbeidet med seksuelle overgripere siden 1973, og er fast bestemt på at pedofile kan behandles.

— Tilbakefallsprosenten blant mine klienter er svært lav, sier han, men ønsker ikke å opplyse hverken om antallet eller prosenten.

- Kan ikke behandles

Nøttestad konkluderer med at noen undersøkelser viser at behandling har effekt, mens andre derimot viser det motsatte.

Rettens sakkyndige slår fast at det ikke kan dokumenteres at behandling har effekt, men at det heller ikke kan dokumenters at behandling ikke har effekt.

— På den annen side kan man godt være pedofil uten å begå overgrep. Det kommer an på hvor god kontroll man har på sin egen adferd, sier Nøttestad.

Frivillig prøveprosjekt

Nøttestad har tidligere ledet et prosjekt der pedofile overgripere frivillig har underlagt seg kjemisk kastrering. Det foregår ved at de inntar depottabletter som fjerner den seksuelle driften.

Konklusjonene etterpå var at metoden hadde god effekt isolert sett. Problemet var bare at storparten av forsøkspersonene vile ha seksualiteten sin tilbake, og avsluttet medisineringen.

Gode resultater

Både Sverige, Danmark, Canada, Tsjekkia og England har gjennomført prøveprosjekter med kjemisk kastrering. Til tross for gode resultater er behandlingen omstridt. Hormonell behandling kan vurderes som et inngrep i individets konstitusjonelle rettigheter og er blitt beskrevet som en grusom straff.

Andre mener at det ikke er en menneskerett å ha en seksualitet som medfører at det begås overgrep mot andre.

 1. Les også

  Babyens mor beskriver sønnens voldtektsmann som en kjernekar

 2. Les også

  - Jeg hadde ikke voldtatt sønnen min hvis det ikke hadde vært for maset

 3. Les også

  - Det ble veldig mye snakk om at det skulle skje et overgrep mot datteren min

 4. Les også

  Angrende synder ellerspill for galleriet?

 5. Les også

  Tiltalt (32) fortalte om hvorfor han voldtok spedbarn

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Vold mot barn

Vold mot barn

 1. NORGE

  Ny studie: 1 av 20 barn utsettes for alvorlig vold i hjemmet

 2. NORGE

  Brudd på hodeskallen og brudd. For første gang er alvorlige voldssaker mot små barn gjennomgått systematisk.

 3. NORGE

  Veterinærer kan være de første som oppdager vold i familier. Nå trekkes de inn i det forebyggende arbeidet.

 4. DEBATT

  Store kompetanseløft i institusjonsbarnevernet | Haakon Cederkvist

 5. NORGE

  Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

 6. NORGE

  Moren til Martine (1) om tapet av datteren: – Det er et mareritt jeg aldri kommer ut av