- Thomas Quick er død

TØNSBERG (Aftenposten.no): Sture Bergwall, tidligere Thomas Quick, ga fredag kveld sitt første store intervju etter at han ble løslatt fra tvungent psykisk helsevern i mars i år.

Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, er en fri mann. Her intervjues han av Svein Tore Bergestuen på SKUP-konferansen.

— Mange har fortalt min historie. Nå skal jeg selv fortelle og jeg har mye nytt, sier Sture Bergwall da Aftenposten møter ham fredag kveld.

Han skal nå skrive tre bøker om sitt liv.

Fri mann

På sin aller første reise som fri mann, reiste Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, til Tønsberg på journalistkonferansen Skup.

— Jeg er en fri mann og det kjennes bra. Jeg er ikke fri fra det som har skjedd, men det gjelder å gjøre det beste ut av det, sier han.

- Thomas Quick er død

Bergwall sier at Thomas Quick nå er død.

Til Aftenposten forklarer han hvorfor han diktet opp de mange drapene.

— Det er en lang historie og den er til dels kompilsert. Samtidig er den enkel fordi det handlet om at jeg ønsket å oppnå tilhørighet, sier han.

Bergwall beskriver seg som en ensom person da han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for over 20 år siden. Da han kom til sykehuset, ønsket han å føle tilhørighet og bli akseptert.

— Det er hovedforklaringen til at jeg begynte å dikte opp drapene, sier han til Aftenposten.

Parallelt med at han diktet opp drapene, begynte han også å dikte om barndommen. Det forklarer han slik:

— Pyskologene hadde en forventing om at jeg skulle ha opplevd grusomme ting i barndommen siden jeg var i stand til å begå drap, sier han.

Sture Bergwalls bror er også tilstede i Tønsberg og sier at alt Bergwall har fortalt om sin barndom er oppdiktet.

Bergwall sier det ble forventet at han skulle innrømme flere drap.

— Jeg fikk tips av en journalist i Norge om drap som hadde skjedd. Han sendte meg artikler, sier han.

Tre bøker

Nå skal Bergwall skrive tre bøker om sin historie. Den første skal handle om Thomas Quick- perioden, den andre skal handle om løsrivelsen fra Quick-figuren og den tredje skal handle om tiden som Sture Bergwall.

— Mange har fortalt min historie, både terapeuter og politi. Nå skal man få historien fra mitt perspektiv. Der vil det være mye nytt, sier han.

— Hvordan kan du huske alt?

— Jeg har daglige nedtegnelser fra de siste tvye årene. Jeg har mine egne notater, jeg har psykiatrirapporter og jeg har politiavhør. Kildematerialet er svært omfattende, sier han.

Therese-forsvinningen

Bergwall sier han leste en notis i avisen om forsvinningen til Therese Johannessen.

— Jeg bestemte meg for å tilstå at jeg hadde drept henne, sier han.

Videre forklarer han at han beskrev Therese Johannessen som blond, at Fjell i Drammen var en bygd og at det var sol den dagen.

— Alt var feii i mine forklaringer, men poltiiet kjøpte likevel forklaringene mine, sier han.

Til Thereses mor sier han:

— Unnskyld for dramaet jeg skapte. Det er så mange ofre i denne saken.

Fridtjof Feydt, bistandsadvokat forThereres mor, sier Inger Lise Johannessen aldri trodde at Thomas Quick hadde drept datteren hennes. Hun fulgte rettssaken mot Quick.

Mediekritikk

Sture Bergwall kritiserer norske medier, som aldri gjorde noe forsøk på å drive gravende journalistikk om Thomas Quicks tilståelser.

Han er også kritisk til politiet, som han mener holder fast ved sine teorier om at Quick står bak drap selv om de egentlig vet at det ikke er tilfelle.

Tilstede på konferansen i Tønsberg er også svenske journalister som har drevet gravende journalistikk på tilfellet Thomas Quick.

Hun sier at norsk politi hadde stor tillit til informasjonen fra svensk politi og at det er noe av forklaringen på hvorfor Quick kunne forklare seg så feil og likevel bli dømt.

Løslatt etter 20 år

Bergwall ble som Thomas Quick dømt for åtte drap, men er senere frikjent for samtlige. Et av drapene regnes fortsatt som uoppklart. I mars i år besluttet en svensk domstol at Bergwall kunneløslates fra tvungen psykiatrisk behandling. Han har vært innlagt på et sykehus nordøst for Stockholm i over 20 år.

Tilstod 39 drap

I 1991 ble Bergwall underlagt tvungent psykisk helsevern. Etter terapi på sykehuset tilstod han i alt 39 drap.

Han ble dømt for åtte drap i perioden 1994 til 2000, blant dem drapet pånorske Therese Johannessen.

Han tilstod også drapene på Trine Jensen og Gry Storvik. Senere trakk han alle tilståelsene og ble deretter frikjent i alle sakene. Den siste frikjennelsen skjedde i november 2013.