Lastebilsjåfør sjekket ikke blindsonen – dømt for uaktsom legemsbeskadigelse

En syklist ble overkjørt og alvorlig skadet da sjåføren av en 14 tonns lastebil ikke så ham. Lagmannsretten innskjerper nå sjåførers plikt til å sjekke blindsonen.

Borgarting lagmannsrett har etter en sykkelulykke innskjerpet den plikten sjåfører har til å sjekke blindsonen rundt bilen. Bildet er fra en annen kollisjon mellom bil og sykkel i Uelands gate i Oslo.
  • Håkon Letvik

Ulykken skjedde på Majorstuen i Oslo i august 2015. En syklist tok seg forbi, og foran, en stor lastebil som hadde stoppet for rødt lys.

Da det ble grønt lys, satte sjåføren den store lastebilen i bevegelse uten å se syklisten, som befant seg i blindsonen foran bilen. Syklisten havnet under venstre forhjul og fikk store skader i høyre ben. Han er siden operert flere ganger og var innlagt på sykehus i fem måneder. Syklisten må fortsatt bruke stokk eller krykker for å gå.

I Oslo tingrett ble den erfarne sjåføren i 60-årsalderen dømt til 18 dagers ubetinget fengsel. Han ble fradømt førerkortet i tre måneder og måtte betale 25.000 kroner i oppreisning til syklisten.

Retten: Ikke grovt uaktsomt

Etter anke til Borgarting lagmannsrett er sjåføren nå dømt til 18 dagers fengsel for uaktsom legemsbeskadigelse. Dommen ble gjort betinget fordi det hadde tatt lang tid før saken kom opp for retten. Sjåføren slipper dermed å sone i fengsel. Han slapp også å betale erstatning til syklisten, fordi retten ikke fant at den uaktsomme handlingen var grov.

– Dommen er viktig fordi den slår fast den plikt førere av tyngre kjøretøy har til å bruke de påbudte blindsonespeilene. Det har – blant annet gjennom Vegvesenets kampanje – vært rettet mye oppmerksomhet mot blindsonen på bilenes høyre side. Dommen er en klar påminnelse til førere av tyngre kjøretøy om også å sjekke frontspeilet når trafikksituasjonen tilsier det, sier statsadvokat Stein Vale, som var aktor i lagmannsretten.

– Dommen er en klar påminnelse til sjåfører av tyngre kjøretøyer om at de må bruke blindsonespeil for å forvisse seg om at det ikke befinner seg noen der, sier statsadvokat Stein Vale, som var aktor i saken mot en lastebilsjåfør i 60-årene.

Syklister stiller seg foran bilene

Statsadvokaten mener dommen gir et annet, viktig signal til sjåfører om at syklister kan tråkle seg frem i trafikken:

– Lagmannsretten slår fast at det ikke er ekstraordinært og upåregnelig at en syklist i et lyskryss stiller seg foran bilene for å kunne kjøre først når lyset skifter til grønt, sier statsadvokaten.

Statens vegvesen har i flere år hatt en kampanje rettet mot sjåfører av tunge lastebiler. Blindsone = dødsone er ett av slagordene i kampanjen Del veien. To av ti dødsulykker med sykkel skjer i bilers blindsone, viser statistikken. Veivesenet har i kampanjen vist at opptil 30 syklister kan få plass i blindsonen, og dermed være usynlige for sjåføren, hvis han ikke bruker blindsonespeilet.

Opptil 30 syklister kan være usynlig for sjåføren av en stor lastebil, viser bildet fra Statens vegvesen. Nå har Borgarting lagmannsrett innskjerpet den plikt lastebilsjåfører har til å sjekke nettopp blindsonen foran og rundt lastebilen.

Lastebilsjåføren forklarte at han ikke hadde sett syklisten, og at han heller ikke brukte frontspeilet som viser blindsonen rett foran lastebilen.

Sjåføren om blindsonespeil: – Ingen bruker dem

– De fleste lastebiler har slike speil, men det er ingen som bruker dem, sa sjåføren til den første politimannen som kom til ulykkesstedet.

Lagmannsretten mener det var uaktsomt av sjåføren at han ikke så i frontspeilet, fordi han da ville ha oppdaget syklisten.

Dommerne mener det er grunnleggende at sjåfører av store og tunge kjøretøy har kontroll på blindsonene, og da må de bruke de hjelpemidler som finnes. Det vil være kort vei til å bli dømt for uaktsomhet, hvis blindsonen ikke blir sjekket, mener retten.

Les også

LES OGSÅ: Sykkelveksten går på helsen løs – kraftig økning i antall alvorlige ulykker

«Etter rettens syn er første prioritet for en bilfører å forvisse seg om at det er klart i bilens kjøreretning før han begynner å kjøre. Frontspeil har vært obligatorisk i tyngre lastebiler siden januar 2007. Speilet skal være et hjelpemiddel for å kontrollere blindsonen foran bilen, og da må det brukes».

«At syklisten sto ulovlig foran stopplinjen og foran lastebilen, er ingen unnskyldning for sjåføren», mener lagmannsretten.

Dommerne mener at bilførere må være forberedt på og ta høyde for at syklister kan komme til å kjøre offensivt.

Syklistenes Landsforening (SL) mener saken understreker viktigheten av at sjåfører følger bedre med rundt bilen.

Les også

LES OGSÅ: Høy alder og helt ny elsykkel kan være en dødelig kombinasjon

– Førerne må benytte de hjelepmidlene de har

– Vi har påpekt i flere sammenhenger tidligere at blindsonespeil, derunder frontspeil, er svært viktig. Så vidt vi forstår, har det fremkommet at frontspeil ikke blir brukt rutinemessig. Det er bekymringsfullt. Førerne må jo benytte de hjelpemidler de har til rådighet, sier fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i SL.

Han sier at syklister gjerne plasserer seg foran bilene fordi de vil sikre seg mot at en bil svinger til høyre og over sykkelfeltet uten at sjåføren er oppmerksom på syklisten.

– Plassering er ekstra viktig når det er snakk om tunge kjøretøy, siden konsekvensene ved ulykker med dem som oftest er alvorlige. I mange kryss er det tilrettelagt for at syklister kan stille seg i «sykkelbokser» foran stopplinje for bilene, sier Larsen.

Les også

LES OGSÅ: Som syklist i Oslo er du ti ganger med utsatt for ulykker enn i København