SV og miljøbevegelsen vil slippe vogntog til i elbil-feltet

Bussene har lenge slåss med elbilene i kollektivfeltet. Nå vil SV og Naturvernforbundet gi bussene eget felt og la elbiler og næringstransport dele et eget «miljøfelt». Her er deres forslag til ny E18.

SV, Naturvernforbundet og MDG vil beholde deler av det planlagte E18-prosjektet, men skvise ut så mange privatbiler som mulig.
Trafikken slik den går i dag på E18.
  • Sandvika bør få «miljølokk».
  • Buss bør få egne felt.
  • Næringstransport kan få slippe til i «miljøfelt», sammen med «kompiskjøring» og elbiler.
  • Vanlige biler må klare seg med ett felt.
  • Dette er SV og Naturvernforbundets splitter nye slagplan for E18 Asker-Lysaker.
    De slåss hardnakket mot gigantprosjektet ny E18 Asker-Lysaker. Gjennom Aftenposten kommer SV med et nytt forslag, samtidig som Naturvernforbundet presenterer en egen rapport for hvordan de vil løse transportutfordringene inn mot Oslo.

SV-forslaget: Ni felt — ikke 14/15

Det er privatbilene som langt på vei skal skvises ut av dagens E18, ifølge SV. Ellers har forslaget mange av de samme elementene som utbyggingen som Statens vegvesen har fått i oppgave å realisere.

Slik er gigantprosjektet utformet, som Veivesenet forbereder byggingen av:

Også SV vil bygge lokk ved Sandvika, som et miljøtiltak. De vil også ha støyskjerming og en rekke andre miljøtiltak.

— Inkludert miljølokk, køfrie kollektivfelt for busser, miljøfelt og sykkelvei pluss ett felt hver vei til privatbiltrafikk kan vi komme ned på 12 mrd. kroner, sier Sunniva Holmås Eidsvoll på vegne av Akershus og Oslo SV.

- Inkludert av- og påkjøringsfelt innebærer forslaget ni felt, inkludert sykkelfelt, på det bredeste?

— Det blir viktig å ta i bruk intelligente trafikkstyringssystemer, med lysregulering ved påkjøringsramper, slik at kapasiteten brukes riktig.

- Folk må stå og vente på å komme inn på veien?

— Ja.

- I dag er det et stort problem at trafikken stanser opp ved påkjøringsfelt, på grunn av busser og mange elbiler i kollektivfeltet. Det problemet blir kanskje ikke mindre med dette forslaget?

— Her må det tas i bruk ny teknologi, sier Holmås Eidsvoll.

LES OGSÅ: MDG lover å felle alle byråd som vil bygge ut E18

Vil bruke 37,5 mrd. alt i alt

— Tar vi med T-banetunnel, A-husbane, Fornebubane og forlenget Kolsåsbane, regner vi med at dette til sammen vil koste 37,5 mrd. Det er en helt annen måte å bruke de 40 mrd. dagens E18-forslag er beregnet til å koste, sier hun.

- Men disse 40 mrd. finnes vel ikke, dette er eventuelle fremtidige bompengeinntekter fra E18?

— Det er riktig, men vi beregner at staten skal betale minst 50 prosent av baneutbyggingen. Det burde være 70 prosent. Så må vi finne ut av hvor resten skal tas fra. Vi er jo for å bruke bompenger til kollektivtransport, sier Holmås Eidsvoll.

Oslo-leder i SV Marianne Borgen legger til:

— Veivesenet har beregnet at det er mulig å bruke 40 mrd på mer motorvei- og deretter gjøre det så dyrt å kjøre på veien, at trafikken blir omtrent som i dag. Det er jo halt uakseptabelt å bruke 40 mrd kroner av samfunnets ressurser på en ny vei, som det da ikke skal kjøres mer på.

Naturvernforbundet vil ha byutviklingspakker

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken vil sette av 15 mrd. kroner til byutviklingspakker for Asker, Sandvika og Filipstad/Frognerstranda.

Det skal finansiere miljøtunneler, miljølokk «og/eller andre omfattende grep som gjør at tettstedene og grønne områder kan utvikles uten at E 18 er en stor barriere» pluss sykkelfelt.

Trafikken slik den går i dag på E18.

Også Naturvernforbundet har store ambisjoner for et «miljøfelt».

De vil beholde store deler av E18 slik den er i dag, gi bussene eget felt og forbeholde ett felt for elbiler, øvrige personbiler med minst tre personer i samt all næringstransport.

— Det må også legges bedre til rette for bussmating til stasjoner som Asker, Sandvika, Høvik, Stabekk og Lysaker, sier Haltbrekken.

— Næringstransport står for 50 prosent av trafikken på E18 i dag, på dagtid. Kan det bli trangt i miljøfeltet?

— Vi åpner for at de kan kjøre i miljøfeltet, hvis det kan fungere.

- E18 en stadig hetere valgkampsak

— Det er en misforståelse at vi vil skrote E18, sier kommunikasjonssjef i Oslo og Akershus for Miljøpartiet de Grønne (MDG), Carl Johansen.

Det er mindre enn en uke siden MDG truet med å kaste et hver byråd som ville bygge ut E18.

— Vi er ikke i mot å være med på utbedringer på E18, insisterer Johansen.

— Men Høyre og Venstre virker fastlåste, Ap vinglete. Dette blir en stadig heter debatt. E18 seiler opp som en av de store valgkampsakene her. Det virker som om man skal ta inn så mye i bompenger at folk ikke skal få lyst til å bruke veien, sier Johansen.

Både Ap og H mener at MDG er i ferd med å sette hele kollektivsatsingen i Oslo på spill. Satsingen er avhengig av et kompromiss.

- Hvordan ser dere for dere at kollektivtransport, næringstransport og vanlig biltrafikk skal komme seg inn til Oslo?

— Vi må vurdere en løsning med ett bilfelt i hver retning, og ett kollektiv- og miljøfelt med blandet trafikk. Her må vi også vurdere næringstrafikk.

- Næringstrafikk skal inn i miljøfeltet sammen med elbiler og busser?

— Vi må vurdere det som en løsning. Så må vi gjøre noe med tungtransporten gjennom Oslo. Det er stort potensial for å få gods over på bane og sjø, det må vurderes omlastningssentraler utenfor Oslo.

- Hvordan vil dere finansiere tiltakene langs E18?

— Vi mener man må ta inn bompenger langs veien nå, gjennom rushtidsavgift, og samtidig fullfinansiere all skinnegående trafikk i storbyene.

- Hva med miljølokk over Sandvika?

— Vi har ikke som parti tatt endelig stilling til dette. Det er en utfordring at både Asker og Sandvika i stor grad er ødelagt av veitrafikk. Og at vi vet at tunneler er fryktelig dyrt, sier Johansen.