Widvey ber Kirken rydde opp i medlemslistene

Kulturminister Thorhild Widvey (H) er bekymret for kvaliteten på kirkemanntallet. Hun ber Kirkerådet «treffe nødvendige tiltak» for å kvalitetssikre Kirkens medlemslister.

Kulturminister Thorhild Widvey.

I et brev til Kirkerådet torsdag påpeker hun at det er et kjent problem at personer som ikke er medlemmer i Den norske kirke, fortsatt står oppført i manntallet og får tilsendt valgkort.

— Religion og deltakelse i et trossamfunn er et svært viktig personlig spørsmål. Jeg forstår at folk blir frustrert hvis de aktivt har forsøkt å melde seg ut av kirken uten at det er registrert, sier Widvey.

Setter frist

Kulturministeren minner Kirkerådet om at det har ansvar for manntallet og gir dem frist til 10. oktober med å komme med en rapport om hvilke tiltak som er gjennomført siden kirkevalget i 2009 for å få bedre medlemslistenes kvalitet.

Dette er en frist som vil bli overholdt, lover Kirkerådets direktør Jens-Petter Johnsen.

— Vi er allerede i gang med en gjennomgang av de feilene som har oppstått. Vi ser fram til både å finne feilene, rette opp feilene og kvalitetssikre at systemet blir godt. Dette vil vi rapportere om til statsråden så raskt vi får gjort det, sier Johnsen til NTB.

Klandrer følgefeil

Direktøren sier også at de umiddelbart fjerner ufrivillige medlemmer fra systemet når de får tilbakemelding fra disse.

— Vi ser også alvorlig på saken. Vi har tatt tak i dette siden registeret ble opprettet. Da det ble opprettet på 90-tallet ble det basert på folkeregister og ikke kirkebøkene. Så det har vært følgefeil hele tiden, sier Johnsen, som framhever at det var en politisk avgjørelse at folkeregistre ble lagt til grunn da manntallet ble opprettet.