Norge

Hun er 15 år. Hun har drept en kvinne. Hun kan være farlig resten av livet.

SANDVIKA (Aftenposten): Skremmende prognose for 15-åringen.

  • Inge D. Hanssen
    Inge D. Hanssen
    rettskommentator

For den unge jenta på tiltalebenken er det er ingen hyggelig prognose de rettspsykiatrisk sakkyndige legger frem. Den er rett og slett skremmende.

Psykiaterne Harald Brauer og Hans Ole Korsgaard og nevropsykolog Roger Lindqvist konkluderer med at 15-åringen ikke var psykotisk da hun drepte nattevakten Anna Kristin Gillebo Backlund (30) på behandlingshjemmet Små Enheter på Vollen i Asker natt til 28. oktober i fjor.

Dermed er hun etter de sakkyndiges oppfatning strafferettslig tilregnelig. De konkluderer med at jenta lider av en ustabil personlighetsforstyrrelse av typen borderline.

Dette er en alvorlig personlighetsforstyrrelse som er vanskelig å behandle. Det tar minst ti år, kanskje 20 år. Muligens enda lengre tid.

Les dagens nyhetssak:

Les også

Psykiater: Tiltalte (15) må behandles i minst 10 år

Hørte stemmer.

I dag er det stor fare for gjentagelse av alvorlige voldshandlinger. De sakkyndige kan ikke si noe sikkert om voldsrisikoen noen gang vil bli helt borte, men risikoen kan nok bli lavere enn i dag gjennom behandling.

Jenta har sagt at hun har hørt stemmer i hodet. De sakkyndige mener at det ikke nødvendigvis er tegn på psykose. Hun sier det er hennes egne tanker som kommer frem; det er hennes egen stemme.

I tiltalen er det tatt forbehold om at aktor vil legge ned påstand om forvaring for 15-åringen. Det er neppe tvil om at samfunnet trenger å vernes mot henne. I så måte oppfyller hun kriteriene for forvaringsstraff.

Under 18 år.

Jentas unge alder kan likevel være et hinder for at hun kan idømmes forvaring. I loven heter det at personer som er under 18 år på gjerningstidspunktet ikke kan dømmes til forvaring – «med mindre det foreligger helt ekstraordinære omstendigheter».

Det blir opp til retten om det eventuelt foreligger slike ekstraordinære omstendigheter dersom riksadvokaten bestemmer at aktor skal påstå forvaringsstraff i sin avsluttende prosedyre torsdag.

Ifølge straffeloven kan tiltalte under 18 år bare dømmes til fengselsstraff «når det er særlig påkrevet». I så fall kan ikke straffen overstige 15 års fengsel.

Uansett er det å håpe at 15-åringen får nødvendig behandling av kompetent personell – uansett hvilken straff hun dømmes til.

Les også

  1. Kunne mer penger ha reddet livet til Anna Kristin Gillebo Backlund?

  2. Overlege advarte mot drapsrisiko

  3. Brudd etter brudd på regelverket

  4. Hva er riktig reaksjon overfor ei jente på 15 år som begår drap?