Norge

Advarte Jagland før prisutdelingen

Utenriksminister Jonas Gahr Støre videreformidlet kinesiske myndigheters frykt for at årets fredspris skulle gå til en opposisjonell. Mottaker var Nobelkomiteens leder Thorbjørn Jagland.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre diskuterte muligheten for en kinesisk fredsprisvinner med Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, to uker før årets fredsprisutdeling. ANDREA GJESTVANG/SCANPIX

 • Kristoffer Rønneberg
  Aftenpostens korrespondent i USA

Les også:

Jagland fant kontakten så uvanlig at han refererte den for en samlet Nobelkomité.

Det var mens begge var i New York i forbindelse med åpningen av FNs hovedforsamling i slutten av september at Støre valgte å dele sine tanker om årets fredspristildeling med Thorbjørn Jagland. Kilder Aftenposten har snakket med sier at Støre «ga uttrykk for synspunkter» og «reiste problemstillinger».

Både i Utenriksdepartementet og i Nobelkomiteen har Aftenposten kilder som bekrefter disse samtalene.

Helt siden den fengslede demokratiforkjemperen Liu Xiaobo i januar ble nominert til Nobels fredspris av minst fire ulike individer og grupper, har han vært blant favorittene til å bli årets prisvinner. De siste ukene før Jaglands kunngjøring 8. oktober, ble UD stadig sikrere på at det var Lius navn som ville bli opplest fra podiet i Nobelinstituttet. Dette skyldtes blant annet at presset fra kinesiske myndigheter var langt større enn det har vært tidligere år.

Fortalte komiteen

I New York skal Støre ha trukket Jagland til side og uoppfordret tatt opp de politiske og økonomiske konsekvensene av at årets fredspris kunne gå til en kinesisk opposisjonell. Aftenposten vet at flere vitner observerte samtalen mellom utenriksministeren og komitélederen. Noen av disse reagerte.

Uttalelsene fra Støre var såpass uvanlige at Jagland skal ha sett seg nødt til å gi et referat av samtalene til en samlet nobelkomité i etterkant, får Aftenposten opplyst av kilder med god kjennskap til komiteens arbeid.

— Nobelkomiteen måtte få totalbildet før den tok den endelige avgjørelsen, sier en velinformert kilde.

Komiteen ble samtidig informert om at andre skal ha forsøkt å påvirke utfallet av årets tildeling.

Blant annet advarte den kinesiske viseutenriksministeren Fu Ying, i et møte med Jagland i Strasbourg, komiteen mot å gi prisen til en kinesisk dissident. Fu ga i sommer uttrykk for det samme til Nobelkomiteens sekretær, Geir Lundestad, i Oslo.

Disse påvirkningsforsøkene ble ignorert av komiteen.

- Mot sin hensikt

Utenriksminister Støre har ved flere anledninger etter kunngjøringen av årets fredspris gjort et tydelig poeng av at Nobelkomiteen er uavhengig, og at kinesiske myndigheter ikke har noen grunn til å straffe Norge som nasjon for komiteens avgjørelse. I går formidlet han dette budskapet til Kinas ambassadør til Norge.

Til Aftenposten sa han, noen timer etter at Jagland hadde kunngjort årets fredsprisvinner, at en eventuell kinesisk reaksjon ville være «helt urimelig». Han utelukket også at norske styresmakter hadde forsøkt å legge seg opp i komiteens arbeid.

— Jeg har sagt til alle som har spurt at å forsøke å påvirke komiteen kan virke mot sin hensikt. Jeg har aldri sett det naturlig for Regjeringen å gå i diskusjon med komiteen, la han til.

Frykter for handelsavtale

Kinesiske myndigheter har, som UD fryktet, valgt å ignorere det faktum at Nobelkomiteen opererer uavhengig av norske myndigheter.

Den første uken etter kunngjøringen har kineserne vist mye vrede: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen måtte reise tidligere hjem fra sin Kina-tur etter at møtene med ledende kinesiske politikere ble avlyst. I tillegg har Kina avlyst minst fire delegasjoner til Norge samt kansellert en norsk-kinesisk operaforestilling. Lederartikler i kinesiske aviser kritiserer Liu Xiaobo, komiteen og Norge.

Ingen kommentar

Mange politikere og næringslivsledere frykter nå at kinesernes sinne vil føre til at de pågående forhandlingene om en bilateral handelsavtale med Kina blir lagt på is eller i verste fall avlyst. En annen, sannsynlig konsekvens er at den norsk-kinesiske menneskerettighetsdialogen, som er blitt holdt årlig siden 1997, nå blir kansellert.

Regjeringens reaksjon på årets fredsprisvinner har også vært langt mer avmålt enn da Barack Obama vant i fjor. Velinformerte kilder forteller Aftenposten at flere komitémedlemmer reagerte på hvor tett opptil komiteen regjeringen la seg i fjor.

— De burde forstått at de ikke kunne få en Obama hvert år, sier en kilde.

Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, ønsker ikke å kommentere innholdet i denne artikkelen. Det gjør heller ikke komiteens sekretær, Geir Lundestad, eller andre komitémedlemmer som Aftenposten har vært i kontakt med.

 1. Les også

  Dobbeltmoralens vokter

 2. Les også

  Omstridte priser

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  «Det blir galt å spille Kina-kortet i debatten om hvem som kan sitte i Nobelkomiteen»

 2. VERDEN

  Norsk Kina-forsker om Liu Xiaobos sykdom: – Nå puster Beijing lettet ut

 3. VERDEN

  Én kan ha blitt stanset av en folkeavstemning. Her er de andre favorittene til fredsprisen.

 4. LEDER

  Aftenposten mener: Ikke bare Kina bør føle skam ved Liu Xiaobos død

 5. POLITIKK

  Stoltenberg åpner opp om den bitre konflikten mellom ham og Jagland

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Nobelkomiteen fortjener tydeligere regler