Landingsplasser ved akuttsykehus ble oversett i 14 år

Luftfartstilsynet prioriterte ned landingsplasser ved akuttsykehus fordi de var til «rekreasjon og hobbyvirksomhet».

Norsk Luftambulanse, den største operatøren av luftambulanser i Norge, har sin østlandsbase på Lørenskog, noen hundre meter fra Ahus. Landingsplassen er ikke kontrollert på over seks år.
  • Øyvind Lefdal Eidsvik
  • Tron Strand

Landingsplasser med tusenvis av ankomster og avreiser hvert år er godkjent for drift uten at Luftfartstilsynets egne tilsynskrav er fulgt.
Landingsplassen utenfor Namsos sykehus, den travleste for luftambulansene i Nord-Trøndelag, hadde ikke blitt kontrollert siden 2003.

Da Luftfartstilsynets inspektører kom til sykehuset i april, fant de blant annet at flere trær forstyrret inn- og utflygningssonen på sykehuset.
Landingsplassen er en av flere der det er gått over ti år uten tilsyn - selv om det etter tilsynets egne regler skal skje minst hvert femte år.
Reaksjonene var sterke da Bergens Tidende (BT) i august avdekket at Luftfartstilsynet i fjor droppet hvert femte tilsyn, og at mindre flyplasser og landingsplasser for helikopter ikke var kontrollert på ett tiår.

Les hele saken med abonnement