Norge

Et krangleår i norsk arbeidsliv

Klimaet i arbeidslivet er blitt tøffere. Slik forklarer jurister det rekordhøye antallet arbeidsrettssaker ved Oslo tingrett i fjor.

Advokat Eivind Arntsen i Advokatfirmaet Arntsen forteller at det nå blir flere arbeidslivstvister der ledere og mellomledere blir oppsagt. JON HAUGE

 • Jon Hauge (foto)

Les også:

Les også

- Tøffere klima

Les også

De lyktes med sin omstilling

Finanskrisen har skapt et tøffere klima i arbeidslivet. Det står mer på spill, både for den enkelte arbeidstager og for bedriftene. Da blir veien til domstolen kortere.

Dette er årsaken til den eksplosive økningen i antall arbeidsrettssaker som ble berammet for landets største tingrettsdomstol i 2009, ifølge sorenskriver Geir Engebretsen ved Oslo tingrett.

På fjorårets siste arbeidsdag var antall saker kommet opp i 295. Det innebærer en oppgang på nær 40 prosent sammenlignet med året før.

Tall fra domstolen tyder på at man må helt tilbake til 2002 for å finne like mange innmeldte arbeidsrettssaker i hovedstaden.

Svinger med arbeidsmarkedet

–Utviklingen i antall arbeidsrettssaker henger sammen med utviklingen i arbeidsmarkedet generelt, påpeker sorenskriveren og tilføyer:

–I gode tider, når det er enkelt å få ny jobb, går antallet rettssaker ned. I vanskeligere tider skjer det motsatte, med et visst etterslep for den tiden det tar å behandle en slik sak i rettssystemet. Derfor er jeg også temmelig sikker på at vi får en ytterligere økning i 2010.

Også blant arbeidsrettsadvokater er det blitt betraktelig mye mer å gjøre det siste året.

Dobling

–Frem til juli 2009 opplevde vårt firma en dobling i antall tvister knyttet til arbeidsforhold sammenlignet med året før, sier advokat Eivind Arntsen i Advokatfirmaet Arntsen. Og han fortsetter:

–Fra høsten 2008 og fremover slo finanskrisen virkelig inn, særlig i form av oppsigelsessaker med arbeidstagere involvert. De siste månedene ser dette bildet ut til å ha endret seg noe: Nå er det flere saker der ledere og mellomledere er involvert, ofte som følge av omstilling og omorganisering, mens det er noe færre av de rene oppsigelsessakene.

Uansett, påpeker Arntsen, så kommer bare den aller øverste delen av toppen på isfjellet så langt som til domstolene.

Spørsmål om lover og rettigheter? Send inn dine spørsmål til våre jobbeksperter. Du finner dem her.

Aldri til retten

–Over 95 prosent av de 200 arbeidslivstvistene vi håndterte i fjor, kom aldri for retten. I forhold til de sakene som ender i rettssystemet, så er omfanget av arbeidslivstvister skyhøyt over dette nivået, sier han.

Begge juristene er opptatt av at det er et mål i seg selv å få de stridende til forhandlingsbordet, jo før jo heller.

–Som regel kommer partene frem til enighet underveis i prosessen, blant annet som et resultat av rettsmegling. Forliket kan for eksempel innebære at arbeidstageren får en økonomisk kompensasjon for å avslutte arbeidsforholdet, forteller sorenskriver Engebretsen, som selv har lang erfaring i å opptre som «meglingsmann» i slike konflikter.

–Penger er selvfølgelig viktig. Og størrelsen på vederlaget er ofte avgjørende for å komme frem til enighet. Og det gjør man som regel, bekrefter advokat Arntsen.

Hodet kaldt

I motsetning til sorenskriver Engebretsen er han forsiktig med å spå hvilken vei utviklingen bærer, både når det gjelder omfang og hvilke typer konflikter det blir flere eller færre av, fordi dette er så nært knyttet til den økonomiske utviklingen. Til gjengjeld er Arntsen klinkende klar, når vi spør hvilket råd advokaten vil gi til en arbeidstager som vurderer å gå rettens vei med en arbeidskonflikt:

–Holdt hodet kaldt. Oppfør deg ordentlig og ikke si eller gjør noe overilt, uansett hvor dårlig du føler deg behandlet av dine overordnede. Det kan bare bidra til å svekke din egen posisjon ved neste korsvei. Sats på en saklig tilnærming og vær innstilt på å oppnå et forlik som begge parter kan leve med, fremfor å gå rettens vei.

Få jobbnyheter på e-post:

Meld deg på Aftenposten JOBBs nyhetsbrev!

J¿rgensen, Roland

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. KARRIERE

  Han har fått sparken mot sin vilje. Kan arbeidsgiver gjøre det?

 2. KARRIERE

  Eksperten svarer: Dette har du krav på når du mister jobben.

 3. NORGE

  Flere Hankø-konflikter har havnet i retten. Nå må hotelleierens selskap betale erstatning.

 4. FOTBALL

  Kan permitterte spillere forsvinne gratis? Dette skaper stor uenighet blant advokater.

 5. KARRIERE

  Han har fått ny jobb, men får ikke starte i den nye stillingen likevel. Kan sjefen skylde på koronaen?

 6. OSLOBY

  Legevaktens vektere tok drosje hjem på kommunens regning etter byturen. Det skulle de ikke ha gjort.