Pandemien kan være på retur – over 1.100 færre koronasmittede siste uke

To uker med sosial nedstenging og skjenkestopp kan ha gitt resultater, med lavere smittetall både nasjonalt og i de større byene.

Det har vært en synkende smitteutvikling den siste tiden. Om de nåværende tiltakene og anbefalingene skal forlenges, blir kjent mandag når statsminister Erna Solberg skal redegjøre for håndteringen av koronapandemien.

– Det ser positivt ut så langt, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Så langt denne uken har FHI registrert i alt 2.357 smittetilfeller mot 3.476 på samme tid siste uke, med andre ord 1.119 færre tilfeller.

Fortsatt ustabilt

– Tallene kan tyde på at vi har vært flinke til å etterleve tiltakene. Men det er litt tidlig å konkludere, og situasjonen er fortsatt ustabil, fremholder Vold.

Siste døgn ble det registrert 243 nye koronasmittede på landsbasis. Det er nesten en halvering av tallet for en uke siden, som var på 443. Både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger opplever nå en dalende smittetrend, viser utregninger NTB har foretatt.

Samtidig var 158 koronapasienter innlagt på sykehus søndag, åtte flere enn dagen før.

– Sykehusinnleggelsene henger litt etter og reflekterer smittetallene litt bakover i tid, sier Vold.

Nye tiltak

Om de nåværende tiltakene og anbefalingene skal forlenges, blir kjent mandag når statsminister Erna Solberg (H) redegjør i Stortinget om regjeringens håndtering av koronapandemien.

Søndag holdt de kortene tett til brystet.

I kommuner med lite smitte, særlig i nord, har motstanden mot tiltak som nasjonal skjenkestopp og rødt nivå på alle landets ungdoms- og videregående skoler økt kraftig de siste dagene.

Også NHO og Virke krevde i helgen slutt på den nasjonale skjenkestoppen. De mener tiltakene må tilpasses smittenivået i den enkelte kommune.

– Det er veldig feil å risikere tusenvis av arbeidsplasser. Skjenkestoppen fører til at inntektene for hoteller og restauranter forsvinner. Det er helt urimelig, uttalte Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

Tvil om skjenkestopp

Helsedirektør Bjørn Guldvog er derimot i tvil om det er riktig å oppheve skjenkestoppen nå. Det er viktig å finne den riktige balansen mellom lokale og nasjonale tiltak, fremholder han overfor NTB.

– Det er veldig gledelig at vi har en nedgang i smittetallene. Men det er fortsatt usikkert hvor stabil den er, og situasjonen er fortsatt såpass alvorlig at det er ønskelig å opprettholde nasjonale tiltak på enkelte områder, som skjenkestopp, sier han.

– Ut fra et smittevernståsted er nok servering av alkohol av stor betydning for en eventuell smitteutbredelse. Det er et effektivt tiltak, slår han fast, men understreker at det er regjeringen som til sjuende og sist fatter beslutningen.

Endre rødt nivå

Regjeringen følger i stor grad rådene til Helsedirektoratet og FHI.

Derimot mener både Helsedirektoratet og FHI at det kan være grunn til endre det nasjonale tiltaket om rødt nivå i skolene.

– Vi er klare på at tiltaksbyrden skal være lavest mulig for barn og unge, sier Vold.

– Det er ikke sikkert at en stor pakke med nasjonale tiltak virker bedre enn mer regionalt og lokalt tilpassede tiltak. Vi er opptatt av å ha den mest fleksible og dynamiske modellen. Vi vet at det fort kan snu, sier Vold.

Skaper usikkerhet

Hun peker på at nye virusvarianter, som variantene fra Storbritannia og Sør-Afrika, skaper stor usikkerhet.

– Nå ser vi at land som Irland, som en kort stund faktisk lå lavere enn Norge i smittetall, har fått en svært dramatisk utvikling. Også land i Afrika som til nå ikke har rapportert om høye smittetall, melder om en utfordrende situasjon med mye smitte og setter den i sammenheng med fremvekst av den sørafrikanske varianten, sier Vold.

Den siste tiden har det også blitt påvist andre mutasjoner som kan gi viruset endrede egenskaper, som økt smittsomhet.

– FHI følger situasjonen nøye og øker sin kapasitet til å gjøre analyser for å påvise muterte virus, sier Vold.