Norge

Kripos gransker Nygaard-saken på ny

Drapsforsøket på forlegger William Nygaard i 1993 etterforskes på ny, og Kripos har holdt kortene tett til brystet i ett år.

  • Einar Haakaas

Forlegger William Nygaard ble truffet av tre skudd utenfor sin bolig i Dagaliveien i Oslo i 1993, men overlevde. Politiet konkluderte fem år etter med at alle spor fører i retning av at drapsforsøket ble utført knyttet til fatwaen fra Ayatollah Khomeini.

Fatwaen lyste død over alle som var involvert i utgivelsen av boken «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie. Som forlegger hadde Nygaard gitt ut boken på Aschehoug.

Etterforskningen av saken i Norge var lite vellykket, og den manglende oppklaringen av en sak med slike dimensjoner har ridd nasjonen i 17 år. Det som trolig kan karakteriseres som den første islamistiske terror-aksjonen på norsk jord, er aldri oppklart.

Hemmelig etterforskning

Men for ett år siden ble saken gjenopptatt, og i all hemmelighet har Kripos etterforsket saken, som tidligere har vært etterforsket ved Oslo politidistrikt. Politiinspektør Atle Roll Matthiesen i Kripos bekrefter overfor Aftenposten.no at de fikk oppdraget med Nygaard saken for ett år siden.

— Vi har foretatt en del taktiske etterforskningsskritt, og har gjort en god del avhør.

De nye opplysningene om gjenopptagelse av saken kommer frem i boken «Hvem skjøt William Nygaard» av forfatter og journalist Odd Isungset. For ett år siden gikk statsadvokat Lasse Qvigstad gjennom dokumentene i saken. Konklusjonen var klar, og saken ble gjenopptatt etter å ha blitt henlagt i 2007 med status «ukjent gjerningsperson».

Flere tabber

I praksis betyr det at Oslo politidistrikt, som etterforsket saken i perioden 1993-2007, er tatt av saken og satt på sidelinjen. Ifølge forfatteren Odd Isungset har det aldri tidligere hendt at en sak er blitt flyttet fra landet største politidistrikt og over til et annet politiorgan, og det er dramatisk at statsadvokaten har fattet en slik beslutning.

Årsaken skal ifølge boken være en rekke åpenbare polititabber underveis som operative og juridiske feilgrep, sviktende grensekontroll samt mislykkede pågripelser og siktelser. Allerede i 1996 påpekte Kripos en rekke mangler ved etterforskningen.

- Hva tenker du om at dere fikk jobben istedenfor Oslo politidistrikt, Roll Matthiesen?

— Jeg konstaterer at vi får vanskelige, alvorlige saker til etterforskning. Når det gjelder alvorlige, uoppklarte saker er det ikke uvanlig at Kripos får disse overført for ny gjennomgang.

Forlagssjef William Nygaard ble skutt og alvorlig skadet utenfor sitt hjem i Dagaliveien 10. november 1993. Politiet sperret av området rundt boligen etter drapsforsøket. Attentatet ble satt i sammenheng med utgivelsen av boken «Sataniske vers» av Salman Rusdie på Aschehoug Forlag. ARKIVFOTO: SCANPIX

— Viktig sak

Avgjørelsen om å gjenoppta saken ble fattet for ett år siden. Da ble det nedsatt en gruppe på fem medarbeidere fra Kripos under ledelse av den erfarne etterforskeren Asbjørn Hansen, og alt er holdt hemmelig underveis. Hansen har vært involvert i oppklaringen av en rekke vanskelige drapssaker i Norge gjennom de siste tiårene.

Disse skal gå gjennom alle dokumenter i saken på nytt for å finne nye spor. De skal også ha gjort forsøk på å gjennomføre avhør av tidligere mistenkte i saken.

- Har du håp om å løse saken?

— Det er det vi alltid jobber for, og skal gjøre det vi kan gjøre. Dette er en viktig sak for Norge og norsk politi, men det er også en gammel sak. Vi jobber ikke med en fersk materie. Konklusjonen får vi ta til slutt. Det er viktig å sette punktum i alle alvorlige saker, sier Atle Roll Matthiesen i Kripos.

Samfunnsverdier

Foranledning til gjenopptagelsen skal blant annet være et møte forfatteren Odd Isungset og forlegger William Nygaard hadde med riksadvokat Tor-Aksel Busch på hans kontor i 2008. De fryktet at saken skulle bli foreldet.

Desember 2008 ba riksadvokaten i et brev til Oslo statsadvokatembete om at saken ble vurdert på nytt.

«Drapsforsøket på William Nygaard har dimensjoner ut over en alvorlig kriminalsak. I tillegg til den personlige krenkelse, fremstår forbrytelsen også som et angrep på grunnleggende samfunnsverdier. Derfor er det viktig at nye opplysninger og informasjon vurderes nøye også når de fremkommer i form av spørsmål eller kritiske merknader», skrev riksadvokaten.

Etter denne gjennomgangen ble det besluttet å gjenåpne saken.

Les også

  1. William Nygaard med hard kritikk av politiet

Ayatollah Khomeini utlyste en fatwaen som lyste død over alle som var involvert i utgivelsen av boken «Sataniske vers» av forfatteren Salman Rushdie.
SForfatteren Salman Rushdie sammen med Wiliam Nygaard i Oslo i 1999.