Bane Nor setter Oslos største jernbaneprosjekt på pause

Mars 2017: Regjeringen samler norsk presse på Oslo S. for å skryte av egne jernbaneplaner. Mars 2021: Det største enkeltprosjektet de skrøt av skyves ut i det blå.

Dette bildet ble ikonisk. Venstres Abid Q. Raja jubler for eget forslag til ny Nasjonal transportplan i mars 2017. Regjering og støttepartier valgte Oslo S som «plattform» for å selge inn planen. De ville nemlig forsere planene for ny togtunnel under Oslo. Nå skyves disse planene ut i det blå. Til v. Nikolai Astrup (H). t.h. statsminister Erna Solberg (H).

I vår legger regjeringen frem forslag til ny Nasjonal transportplan. Her forteller de om hvilke vei- og jernbaneprosjekter de vil prioritere.

Forrige gang en slik plan ble lagt frem var i mars 2017. Da samlet regjeringen Solberg og støttepartier norsk presse på Oslo S. Stedet ble valgt fordi regjeringen ville ha fortgang i planene om å bygge en ny jernbanetunnel under Oslo.

I dagens tunnel med to spor, Oslotunnelen, er kapasiteten sprengt. En helt sentral årsak til at det ikke blir flere avganger til og fra hovedstaden er at det ikke kan presses særlig mange flere tog inn i tunnelen. I dag passerer rundt 1000 her, i døgnet.

Transportøkonomisk institutt mente for noen år tilbake at det ikke var noe poeng i å bruke milliarder av kroner på den planlagte jernbaneutbyggingen på Østlandet, før en ny tunnel under hovedstaden er klar. Tunnelen vil enkelt sagt doble kapasiteten.

Regjeringen mente noe annet.

Svært mye har skjedd på de fire årene som er gått.

Les også

Bane Nor og byrådet vil rive nabolaget midt i Oslo. Det skal bygges «motorveikryss» for jernbanen her.

Ber Hareide rydde opp i «skandalen»

Mandag kunne Bygg.no fortelle at Bane Nor har avlyst den store konkurransen for planlegging av tunnelprosjektet.

Det skjer ifølge Byggeindustrien ett år etter at Bane Nor lyste ut rådgiverkontrakten for Prosjekt Ny togtunnel gjennom Oslo.

Selve oppdraget skal ha en verdi på mellom 300 og 450 millioner kroner. Aftenposten kjenner til at ett av landets største rådgivningsfirmaer, Rambøll, har jobbet med å forberede et anbud i rundt to og et halvt år.

– Dette er en massiv ressurssløsing med fellesskapets midler. Det er ødeleggende for eksistensen av et fortsatt norsk kompetansemiljø på norsk jernbaneutbygging. Vi forventer at samferdselsministeren innkaller partene til sitt kontor og rydder opp i denne skandalen. Snarest.

Det sier administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende ingeniørers forening til Byggeindustrien nettside bygg.no..

Hareide: Vil ha møte for å avklare saken

Det er satt av 150 mill. kr til planlegging av ny Oslo-tunnel i årets statsbudsjett.

– Det er et tydelig signal om at regjeringen ser behovet for at det på et tidspunkt må bygges en ny jernbanetunnel under Oslo, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Aftenpsten.

– Vi jobber med å utforme nye rammevilkår for Bane Nors virksomhet. Målet er å gi selskapet større forutsigbarhet for inntektene sine over flere år, og større ansvar for å holde kontroll på kostnadene sine.

- Dette vil også gi markedet større forutsigbarhet i kommende konkurranser, sier han.

– Denne situasjonen er selvsagt beklagelig for de selskapene som har deltatt i konkurransen, som Bane Nor nå har avlyst. Jeg vil ha en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR, for å få klarhet i saken, sier Hareide.

Bane Nor: En lei situasjon

Rent teknisk har konkurransen handlet om det som kalles «teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker».

Plan- og bygningsetaten i Oslo har i lengre tid jobbet med prosjektet.

– Dette er en veldig lei situasjon for oss, og for bransjen som har investert mye tid og krefter i å konkurrere om dette oppdraget, sier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund.

Ifølge ham blir det vanskelig å si noe om prosjektets fremid før han restarter arbeidet med planene. I 2017 het det at tunnelen i beste fall kunne stå klar i 2032.

For hvert år som nå går blir det forskyvninger, konstaterer Frimannslund.

Kontrasten til innsalget av det som fortsatt er gjeldende transportplan, fra mars 2017, er nå stor.

Dette lovet de i 2017

Det var en torsdag tidlig i mars i 2017 at H, Frp og støttepartiene Venstre og KrF varslet at det skulle brukes 1000 mrd. kroner på den nye transportplanen. Omtrent 45 prosent skulle gå til jernbane.

– Bilpartiet Fremskrittspartiet er nemlig også blitt veldig glad i jernbane, sa finansminister Siv Jensen (Frp).

De trakk frem følgende prosjekter spesielt:

  • Ny togtunnel under Oslo
  • Ringeriksbanen skulle få byggestart i 2021.

Fortsatt var planen at både Indre Intercity, jernbane mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Fredrikstad, og Ytre Intercity, til Lillehammer, Porsgrunn/Skien og Halden skulle bygges. Med moderne dobbeltspor.

I forrige uke kunne Aftenposten fortelle at Ringeriksbanen fortsatt skal bygges. Men at oppstart nå ser ut til å bli i 2024–2025, og at det trolig blir Nye Veier, ikke Bane Nor, som skal bygge den.

Vi skrev også at hele Intercity-planen slik den forelå i 2017, skal legges bort. En ny, med et amputert Indre Intercity og med kun rester av Ytre Intercity, skal legges nå.

– Vi vil fullføre prosjektene vi er i gang med før vi begynner på nye, sa Knut Arild Hareide.

Ny jernbanetunnel i hjertet av Jernbane-Norge regnes her som et nytt prosjekt.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet uenige?

Det er Jernbanedirektoratet som på vegne av Samferdselsdepartementet i stor trad styrer norsk jernbane.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland sier at direktoratets prioritering av Oslotunnelen «er uendret». Men at kostnadsøkninger på Bane Nor prosjekter «gjør det vanskelig å få til alle tiltak så raskt som ønskelig».

– Spesielt når Bane Nor fastholder sin prioritering av drift og vedlikehold, skriver Horrisland i e-posten til Byggeindustrien.

Det siste viser en mulig uenighet mellom Bane Nor og Jernbanedirektoratet om hvilke prioriteringer som bør gjøres på jernbanen.