- Hvis innsats i timen skal telle, blir karaktersettingen subjektiv

Frp ønsker ikke at deltagelse i timen skal påvirke karakteren elevene får på skolen.

Mette Hanekamhaug (Frp) sitter i Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité. Hun mener dagens praksis, hvor karaktersettingen ikke påvirkes av elevenes muntlige innsats i timene, fungerer bra. FOTO: CORNELIUS POPPE/SCANPIX
  • Eivind Sørlie

Aftenposten skriver søndag om hvordan lærere ved ungdoms— og videregåendeskolene ikke får la elevenes innsats og oppførsel i timene telle når de skal sette karakter.

Dette er i samsvar med en forskriftsendring om individuell vurdering i skolen som ble innført i fjor høst. Likevel mener flere stortingspolitikere at Utdanningsdirektoratet har «trukket det Stortinget har ment ut i det ekstreme».

Både Høyre og Venstre er kritiske til dagens praksis, og regjeringspartiene varsler en gjennomgang av den.

Fremskrittspartiet og Mette Hanekamhaug mener imidlertid at dagens praksis fungerer bra - og at den ikke bør endres.

- Noen lærer best på andre måter

— Et samlet storting ønsket denne omleggingen, og det er en omlegging Elevorganisasjonen støtter. Formålet var at det er det elevene faktisk presterer, som skal gjelde. Slik bør det også være, sier Hanekamhaug, som sitter i Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité.

- Betyr det at det er greit at elevene sitter på Facebook i timen, så lenge de gjør det bra på prøver og eksamener?

— Det må være opp til elevene selv. Jeg håper og tror at mange er aktive i timen, men noen lærer best på andre måter, sier Hanekamhaug.

- Hva med norsk muntlig, hvordan skal lærere og lektorer kunne sette karakter her, om ikke på grunnlag av muntlig innsats i timene?

— Norsk muntlig er et særtilfelle i denne sammenhengen. Her er det klart at muntlig aktivitet i timen må avgjøre karakteren, presiserer hun.

Anne Lene Andersen underviser på Skedsmo videregående skole. - Når det veldig klart uttrykkes at innsatsen ikke skal telle når fagkarakteren skal settes, sender man ut feil signaler til elevene, mener hun. FOTO: OLAV OLSEN

— Karaktersetting blir subjektiv

— Hvis deltagelse i timen skal telle med på karakteren, blir karaktersettingen fort subjektiv. Hva hver enkelt lærer mener er god innsats i timen, kan jo variere. Noen lærere synes kanskje det er best at elevene er muntlig aktive og følger med i timen. Men andre setter kanskje pris på at elevene er stille og følger med i timen.

Hanekamhaug mener også at anonym retting av prøver bør innføres, for å unngå at karaktersettingen blir subjektiv.

— Når elevene skal på universiteter og høyskoler, møter de det samme systemet: Det er det du faktisk presterer og det du har av faktisk kunnskap, som blir avgjørende. Og når de skal ut i arbeidslivet, er jo arbeidsgiveren interessert i å vite hva de faktisk kan, ikke om de engasjerte seg i timen, sier Hanekamhaug.

Hanekamhaug sier hun har diskutert saken med Frps fagfraksjon i Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité, og at de står samlet i dette synet.

Splid på høyresiden

Høyre og Venstre er ikke enige med Frp.

— Jeg fatter ikke at Utdanningsdirektoratet kan utforme dette. Det er en radikal omlegging av vurderingspraksis, og pålegger lærerne et uakseptabelt ansvar, sier Høyres skolepolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker i dagens Aftenposten.

Også i regjeringspartiene setter man spørsmålstegn ved at innsats ikke skal telle.

— Hva det betyr at innsats ikke skal telle når fagkarakterene skal settes, må drøftes, mener Marianne Aasen (Ap), lederen av Stortingets kirke-, utdannings og forskningskomité.

Frp og Hanekamhaug oppfordrer på sin side kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) til å la praksisen være som den er.

- Lærerne og lektorene Aftenposten har snakket med, beskriver systemet som «enormt byråkratisk» og «tunggrodd». Frp er jo vanligvis mot for mye byråkrati?

— Jeg skjønner ikke på hvilket grunnlag lærerne mener at det nye systemet skal være mer byråkratisk og vanskelig, sier Hanekamhaug.