Skriftlig eksamen er avlyst. Likevel kan det bli «en form for ekstern vurdering».

Mandag fikk over 240.000 skoleelever en etterlengtet avklaring. Men avgjørelsen er ikke godt nytt for dem som må konkurrere med «koronakullene» om studieplasser.

Pernille Strand Thoresen og Kevin Lu ved Etterstad videregående skole er blant elevene som mandag fikk beskjed om at skriftlig eksamen avlyses.

– Jeg er jo glad for å slippe en ekstra vurdering, sier Kevin Lu (18) til Aftenposten.

Han går i en av påbyggingsklassene på Etterstad videregående skole. Elevene her har gått på yrkesfag, men får generell studiekompetanse i tillegg.

– Men jeg kan skjønne at mange er negative til det. Vi får nok fort litt høyere karakterer når vi ikke vurderes av en ekstern sensor. På en annen side har vi hatt en veldig annerledes skolegang, sier han.

Mandag så han kunnskapsministerens pressekonferanse sammen med resten av klassen. Der kunngjorde Guri Melby (V) at regjeringen avlyser alle skriftlige eksamener for elever i ungdomsskolen og videregående skole.

– Gjøres etter nøye vurderinger

Koronapandemien har medført at skoler flere steder i landet har måttet drive på «rødt nivå» – med strenge smittevernregler og mer hjemmeundervisning. Få er uenige i at det har medført varierende opplæring for elevene dette skoleåret.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på mandagens pressekonferanse.

Utdanningsdirektoratet anbefalte å avlyse skriftlig eksamen allerede i januar. Spørsmålet for over 240.000 skoleelever har vært hvilken beslutning Melby og regjeringen ville lande på.

– Avlysningene gjøres etter nøye vurderinger. Vi har lyttet til mange innspill både for og imot avlysning, nettopp fordi denne beslutningen har uheldige konsekvenser for både elever og studenter, sier Melby i en pressemelding.

På pressekonferansen påpekte hun at rettferdighetsprinsippet var avgjørende. Årets avgangskull har fått en undervisning som kan ha variert så kraftig fra skole til skole at en eksamen som skal være felles og lik, ikke vil være rettferdig å gjennomføre.

– Er du trygg på at dette er riktig avgjørelse?

– Ja, nå er jeg det, sier kunnskapsministeren til Aftenposten.

Melby mener det var viktig å komme frem til en beslutning nå, slik at ikke lærere og elever skulle bli gående uten å vite om det blir eksamen eller ikke.

– Vi har hatt grundige runder med både Utdanningsdirektoratet, organisasjonene og fylkeskommunene. Men det er ikke en beslutning jeg syns det har vært lett å ta, understreker hun.

«Rimelig mellomløsning»

Noen eksamener vil likevel gjennomføres denne våren. Det gjelder blant annet muntlig eksamen for avgangselever på ungdomsskolen og videregående skole (se fakta).

Utdanningsforbundet har anbefalt at både skriftlig og muntlig eksamen avlyses. Leder Steffen Handal sier til Aftenposten at han mener Melby har funnet en «rimelig mellomløsning».

– Men samtidig er vi usikre på hvilke følger det vil ha for konkurransen mellom ulike kull for inntak i høyere utdanning at eksamensopplegget er forskjellig i 2020 og 2021, sier han.

Historisk gode karakterer

I 2020 gikk avgangselever i videregående skole ut med et rekordhøyt snitt. Avlyst eksamen på grunn av koronapandemien ble trukket frem som en del av forklaringen.

Mange elever får gjerne dårligere karakterer på skriftlig eksamen enn i standpunkt. Å avlyse eksamen kan derfor gjøre at hele kull får et høyere karaktersnitt. Dermed får de også en fordel når de eventuelt søker seg videre til høyere utdanning.

Tilsvarende vil kull før og etter «koronakullene» i 2020 og 2021, men som konkurrerer med disse om studieplasser, sannsynligvis havne lenger bak i køen.

Nå skal regjeringen se videre på hvordan elevene likevel kan få en form for ekstern vurdering. Tanken bak er at det kan gi et bedre grunnlag for de standpunktkarakterene som gis dette året.

– Vi har ikke besluttet hvordan dette bør foregå, men man kan for eksempel se for seg en løsning der en lærer på en annen skole enten vurderer et større arbeid eller deltar i vurdering i et felleskap med ansvarlig faglærer, sier Melby.

– Jeg satser på å komme med en løsning så snart dette er blitt tilstrekkelig utredet.

– Skjønner at det kan oppleves urettferdig

– Er ikke beslutningen veldig urettferdig for dem som skal konkurrere om studieplasser med de to «koronakullene» som ikke har tatt eksamen?

– Det er ikke alltid det finnes perfekte løsninger. Jeg er kanskje mer bekymret for at mange elever ikke har fått være til stede på skolen like mye på grunn av nødvendige smitteverntiltak, sier Melby.

Hun påpeker at også det kan oppleves urettferdig.

– Jeg vil også understreke at det er vanskelig å si hvor mye bortfall av eksamen i fjor faktisk fikk å si for snittet på elevenes karakterer. Og på samme måte så vet vi ikke dette i år heller. Men det er klart at vi følger med på det. Jeg mener det beste vi kan gjøre nå, er å arbeide for å kvalitetssikre standpunktkarakterene.

– Har hatt mye hjemmeskole

Lærer Anna Haug Flyen på Etterstad videregående sier hun har snakket mye med klassen om eksamen. Hun har også vært spent selv.

– Jeg har gått og håpet at det skulle komme en avklaring. Da den siste nedstengingen kom, tenkte jeg at dette måtte være spikeren i kista for en sentralt gitt eksamen, sier Flyen til Aftenposten.

Hun opplever at elevene i klassen hennes er lettet.

Det kan elev Pernille Strand Thoresen (18) bekrefte.

– Jeg er egentlig glad for at eksamen avlyses, med tanke på at vi har hatt mye hjemmeskole, sier hun.