- Sosial kontroll er uakseptabelt

Inkluderingsminister Audun Lysbakken mener moralpoliti saboterer mangfoldet på Grønland.

De eksemplene som Aftenposten viser til på sosial kontroll, er helt uakseptable, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken, her på Grønland.

— De eksemplene som Aftenposten ga på forsøk på sosial kontroll er helt uakseptable. De som driver med dette forsøker å sabotere mangfoldet på Grønland, og dermed mener jeg at de ødelegger for alle som er positive til det flerkulturelle samfunnet, sier inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Ingen aksept

Lørdag skrev Aftenposten at det foregår en

Les også

Afshan Rafiq:- Utviklingen har stått på stedet hvil

i det offentlige rom på Grønland. Høyrepolitiker Afshan Rafiq mener utviklingen har stått på stedet hvil og vil ha inkluderingsministeren mer på banen. Selv mener Lysbakken at han aldri har sittet på benken. Han mener det ikke finnes aksept for et «moralpoliti» på norske gater.

– Afshan Rafiq antyder at jeg ikke har innrømmet at det finnes et problem på Grønland. Men noe av det første jeg gjorde som inkluderingsminister var å gå over Grønland sammen med Amal Aden.

Historien til den somaliske forfatteren er velkjent. Aden kom til Norge i 1996 og fikk aldri aksept for sine tilspasningsevner i det norske samfunn av sine somaliske landsmenn. For Lysbakken var turen over Grønland ladet med signaleffekt:

— Hun hadde opplevd å bli plaget på Grønland. Jeg ønsket å sende et kraftfullt signal, og fortelle at jeg aldri vil akseptere at noen plages, sier Lysbakken.

Holdningskamp

Rafiq mener obligatorisk norskopplæring kan være et skritt i riktig retning for å få bukt med problemene. Lysbakken stiller seg positiv til at flere får tilbud om norskopplæring, men tror ikke kjernen til problemet handler bare om språkkunnskaper:

— Dette er et holdningsspørsmål og det handler om å styrke kreftene som jobber mot isolasjon. Det må stilles krav til både storsamfunn og minoritetene for at integrering skal lykkes. Ikke minst tror jeg det er den holdningskampen som folk i innvandrermiljøene selv kan stå for som er nøkkelen, sier Lysbakken.

Les også:

Negativ spiral

Han er i dialog med blant annet Islamsk råd og mener organisasjonen er ute med positive signaler. Samtidig frykter han at vi har kommet inn i en ond sirkel når det gjelder innvandringsdebatten.

— Jeg mener en hovedoppgave for storsamfunnet, myndighetene og politikerne er å hindre at vi beveger oss i en negativ spiral. Muslimfrykt har fått lov å prege debatten i Norge og mye er ført på Frp sine premisser. Jeg tror det igjen gjør at enkelte miljøer trekker seg tilbake, sier Lysbakken.

— Vi ønsker å få frem en mer positiv debatt rundt innvandring, sier Lysbakken.

- Hvordan kan man få en mer positiv debatt?

— Vi som politikere må ta ansvar for å peke på hvor mye bra som faktisk skjer rundt norsk integrering. Norsk integreringspolitikk er relativt vellykket. Vi kan vise til gode resultater når det gjelder å få folk i jobb, å få folk til å bidra i det norske samfunnet. Vi lykkes bedre enn det skapes inntrykk av. Det betyr ikke at det ikke er problemer, men jeg frykter at det er det negative virkelighetsbildet som er i ferd med å sette seg, sier Lysbakken.

Dette er saken: