Norge

Forventer kraftig investeringsfall på norsk sokkel

SSB-prognose anslår et fall i investeringene på norsk sokkel på 13,3 prosent. - Oljeindustrien er ikke ferdig med den runden de er inne i, sier oljeanalytiker.

OPT_tadeb394_doc6okoefmsdggu8pxrb_doc6okokdoaaxtukdlc9qj-ZpvUhTDdzw.jpg
  • Bjørn S. Kristiansen
    Bjørn S. Kristiansen

Anslagene for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning tyder nå på et kraftigere fall i 2016 enn det forrige undersøkelse indikerte, ifølge ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

  • Sentralbanksjefen: — Vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinteren.
    Dette skyldes hovedsakelig et videre fall i anslaget for letevirksomheten innen olje- og gassutvinningen.

Det var ventet investeringer for 171 milliarder kroner i 2016. Det er nå nedjustert til 163,9 milliarder.

Dette er 13,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 1. kvartal 2015, og en reduksjon på 7,1 milliarder siden november.

— Vi er ikke ferdige med den runden som oljeindustrien er inne i, sier oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt.

- Står fortsatt foran tøffe tider

Hun sier fallet ikke kommer uventet.

— Vi skal også huske på at i disse tallene ligger det en liten reduksjonen i kostnader. Realinvesteringene faller dermed ikke så mye. Og det er uansett ikke så rart at det faller siden oljeprisen har fortsatt å falle, sier hun.

«Investeringene i olje— og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, utgjorde 189,6 milliarder kroner i 2015. Dette er 24,7 milliarder kroner, eller 11,5 prosent lavere enn i rekordåret 2014. Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene feltutbygging, felt i drift og leting. Investeringsområdene landvirksomhet og fjerning og nedstengning og viser derimot oppgang fra året før» , skriver SSB.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i DNB markets.

Saltvedt peker på at oljeselskapene i første rekke har tatt støyten. — Når de bremser så kraftig som de gjør, så går det enda hardere ut over leverandørindustrien. Når oljeselskapene er ferdige med sine kutt, så vil det naturlig ta litt tid før leverandørbedriftene følger etter. Det står fortsatt foran tøffe tider.

Går mot rentekutt i mars

«Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et fall på hele 13,3 prosent innenfor olje- og gassvirksomheten. Fallet i de samlede investeringer i 2016 dempes noe av økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning», skriver SSB i pressemeldingen.

— Annen industri og kraft går bedre. Den svake kronen hjelper også eksportindustrien utenfor olje og gass. Eksempelvis fiskeri går veldig godt, sier Saltvedt.

Fallet i investeringsanslaget på sokkelen er omtrent i tråd med forventningene til Norges Bank. Dagens SSB-prognose forsterker forventningen om rentekutt i mars. Renten ligger i dag på 0,75 prosent.

— Ja, vi venter der, disse tallene trekker også i den retningen, sier Saltvedt.

Les også

  1. Hvorfor den blodige oljepriskrigen kan vare lenge

  2. - Jeg tror nok vi vil se at flere mister jobben. Det er tøft, men nødvendig

  3. DNB-sjef Rune Bjerke: - 2016 blir ikke mye å skryte av

  4. Erna er oljepris-optimist