Psykolog får kritikk i Alvdal-saken

Psykolog Jannike Willoch slaktes av både tingretten og Rettsmedisinsk kommisjon.

Konstituert sorenskriver Tom L. Urdahl i Nord-Østerdal tingrett nekter å betale psykolog Jannike Willoch for hennes utredning i Alvdal-saken.

Psykolog Jannike Willoch leverte i slutten av november sin rapport som sakkyndig i straffesaken som omfatter alvorlige overgrep i Alvdal. Men Den rettsmedisinske kommisjon mener rapporten ikke holder mål, og har nå utnevnt to sakkyndige for å lage en helt ny utredning.

Samtidig hadde Willoch levert inn et salærkrav på 200.000 kroner til tingretten som godtgjørelse for jobben. Tom L. Urdahl, konstituert sorenskriver i Nord-Østerdal tingrett, nekter imidlertid å betale henne for jobben.

Han skriver i begrunnelsen at "psykolog Willoch har levert en utredning som er verdiløs for retten. Dette er hun selv ansvarlig for. Det er ikke rimelig at det offentlige betaler for dette."

Psykologen fikk i desember et forskudd på 100.000 kroner i påvente av kommisjonens behandling. Dette beløpet har Willoch fått beskjed om å betale tilbake innen en måned.

— Mangelfull

Av over 500 liknende erklæringer som ble vurdert av Den rettsmedisinske kommisjon i 2009, ble bare to underkjent.

— Jeg har ikke detaljert kjennskap til denne rapporten, men jeg har lest vurderingen. Underkjennelse av rapporter gjøres sjelden av kommisjonen. Denne har blitt behandlet på vårt høyeste nivå av samlet psykiatrisk gruppe, sier leder av Den rettsmedisinske kommisjonen, professor Tarjei Rygnestad.

Rapporten til Willoch skulle danne grunnlaget for spørsmål om både oppreisning og erstatning til ofrene. Nå må altså hele jobben gjøres på nytt av to sakkyndige.

I sin begrunnelse mener leder av psykiatrisk gruppe, Karl Heinrik Melle, at utredningen til Willoch "mangler de fleste kvaliteter som kreves".

— Det er mangelfull anamnese (erindring, sykehistorie som er basert på opplysninger som er gitt av pasienten selv eller hans pårørende i samtale med legen, red. anm.) av barna, henvisninger til sentrale dokument mangler, det stilles ledende spørsmål og erklæringen mangler tidvis den nøytralitet erklæringer for retten skal inneha.

— Den rettsmedisinske kommisjon er av den oppfatning at barna i seg selv ikke er vurdert, men mer personene rundt dem. Kommisjonen oppfatter at den sakkyndige er for ensrettet i sine tilnærminger til vurderingene, heter det i begrunnelsen.

Avviser kritikken

Psykolog Jannike Willoch godtar ikke at salæret settes til null, og hun forstår ikke hvordan sorenskriveren kan kalle utredningen hennes verdiløs.

- Da er det merkelig at retten samtidig ber de nye sakkyndige få oversendt rapporten min. Både bistandsadvokater og politiet har sagt at utredningen er opplysende, og at den har vært til god hjelp, sier Willoch til Aftenposten.no.

Hun understreker at hun har hatt mye kontakt med omsorgspersonene til barna, fordi hun mener det er det som er mest relevant for å undersøke hvordan barna fungerer, og derved hvilke skader de er påført.

— Samtidig har jeg observert samspillet mellom barna og omsorgspersonene. Mitt mandat har vært å utrede hvilke helseskader barna har fått. Kommisjonen mener at utredningen er ensrettet, jeg mener at den er faglig fundert.

— Jeg ønsker å få oppgitt hvilke dokumenter kommisjonen mener det mangler referanse til, hvilke spørsmål den mener er ledende og hvilke konsekvenser det i så fall skulle ha for en eventuell feilkonklusjon, sier psykologen.

Må deles opp

Konsekvensen av at Willochs utredning ble underkjent, er at spørsmålet om erstatning og oppreisning etter all sannsynlighet må behandles senere.

Rettssaken starter i morgen, tirsdag.

— Oppreisningspørsmålet har vi håp om å få gjort under denne behandlingen, men erstatningsspørsmålet krever mer omfattende dokumentasjon. Det blir da en utsettelse av deler av straffesaken, som må behandles på nytt. Dette medfører en ikke ubetydelig omkostning, og naturligvis en ekstra belastning for partene, sier sorenskriver Tom L. Urdahl til Aftenposten.no.

Bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen, som bistår to av barna i saken, vil ikke kommentere innholdet i Willochs rapport.

— Jeg bare konstaterer at den ikke er godkjent, og er fornøyd med at det er oppnevnt to nye sakkyndige, sier Hansen.

To kvinner og tre menn er tiltalt for alvorlig seksuelt misbruk av fire barn i Alvdal-saken. FOTO: SCANPIX
Dette er saken. Klikk på grafikken for å forstørre den.