Norge

Nye smittetall fra FHI: Ansatte i skole og barnehage mer utsatt enn gjennomsnittet. Gjelder særlig i Oslo.

Det er fortsatt mest koronasmitte i serveringsbransjen. Samtidig er det mer smitte blant ansatte i grunnskole og barnehage enn tidligere påvist. Det viser en ny studie.

Folkehelseinstituttet kan ikke svare på hvorfor det er mer smitte blant en del yrkesgrupper i skole og barnehage.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Barnehageansatte, grunnskolelærere og -assistenter, særlig i Oslo-området, har høyere forekomst av smitte enn gjennomsnittet.

Det slår Folkehelseinstituttet (FHI) fast i en pressemelding, som ble sendt ut mandag.

Forskere ved FHI har tidligere undersøkt om yrkesgrupper med tett kontakt med andre utsettes for større risiko for å bli smittet av koronaviruset enn ansatte i andre yrker.

  • Under den første smittebølgen i vår var det mest smitte blant helsepersonell og taxi-, buss- og trikkesjåfører.
  • Under høstens bølge var det mest smitte blant ansatte i serveringsbransjen og fly-, båt og hos togverter.

Ansatte i utelivsbransjen mest utsatt fortsatt

– Fortsatt topper ansatte i serveringsbransjen statistikken over mulig smitterisiko. Det betyr at det er flere registrerte tilfeller av koronasmitte blant kafé- og gatekjøkkenmedarbeidere, bartendere og servitører enn det er blant andre i yrkesaktiv alder, sies det i pressemeldingen.

Men de nyeste tallene viser også at det blant assistenter i SFO/AKS, barnehagelærere og grunnskolelærere er mer smitte enn hos gjennomsnittet.

– Økningen gjelder særlig for ansatte i Oslo, opplyser forsker Karin Magnusson ved FHI.

Sier ikke noe om årsak

Ifølge FHI ser man ikke det samme i resten av landet. Men det finnes ett unntak: blant barnehagelærere i Innlandet.

Men Magnusson minner om at de fylkesvise tallene må tolkes forsiktig. Det er få smittede pr. yrkesgruppe i de fleste fylkene.

Studien sier ikke noe om den høyere smitten i yrkesgrupper som jobber med barn, skyldes kontakt med barnehagebarn, elever eller kolleger. Den kan skyldes forhold som ikke har noe med yrkene å gjøre.

Tidligere i januar publiserte FHI en annen studie som viste at barn i barneskolealder sjelden viderefører koronaviruset på skolene.

Noen yrkesgrupper tester seg mer enn andre

FHI antyder at hvor ofte ulike yrkesgrupper testes, kan ha noe med resultatene å gjøre.

Ifølge pressemeldingen kan endrede testkriterier forklare de ulike resultatene. Dette gjelder særlig under første og andre smittebølge.

Under første bølge var det i hovedsak syke med alvorlige symptomer, folk i risikogruppen og helsepersonell som ble testet. Men dette testregimet er senere blitt endret. Nå testes også personer med kun milde symptomer eller mistanke om smitte.

Forskerne har nå utvidet studien til også å se på hvor ofte folk i de ulike yrkesgruppene tester seg. Under andre bølge var smitten høy i grupper som har testet seg lite.

– Dette gjelder ikke for barnehageansatte, lærere og assistenter, som generelt tester seg ofte sammenlignet med smittenivået. Ansatte innen servering, renhold og transport tester seg sjeldnere.

– Det er viktig å påpeke at ikke alle smittetilfeller nødvendigvis har noe med yrkesutøvelsen å gjøre. For eksempel kan man ha blitt smittet hjemme, under fritidsaktiviteter eller på ferie, sier Magnusson i pressemeldingen.

FHI vet ikke om de har justert tilstrekkelig for bakenforliggende faktorer som kan påvirke smittetallene. Det kan dreie seg om reising, bosted, boforhold, adferd eller kunnskap om helse og smittevern.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Folkehelseinstituttet