Frp vil snu bilutviklingen i Oslo nesten på hodet

Kollektivtrafikk i mindre byer kan gå tøffe tider i møte dersom Frps egen transportplan får gjennomslag.

Kollektivtrafikk er lite praktisk for landet som helhet, sier Bård Hoksrud (Frp). Her som statssekretær i Samferdselsdepartementet i 2015 fulgte sprengningen av Skjeggestad bru på E18 ved Holmestrand.

Mandag 14. juni skal Stortinget vedta en ny Nasjonal transportplan (NTP). Regjeringen la frem sitt forslag i mars. De vil bruke 1200 mrd. kr på veier, jernbane, fly og sjøtransport frem mot 2033.

En uke før skal transportkomiteen på Stortinget komme med sin innstilling i saken. Her trenger regjeringspartiene hjelp fra minst ett annet parti for å sikre flertall for sin plan. Det nærmeste partiet til å gi slik hjelp er det tidligere regjeringspartiet Frp.

Nå har partiet lagt frem et eget forslag til transportplan. Den viser hva Frp kan komme til å kreve av endringer for å stemme for regjeringens plan.

Frp vil bruke 400 mrd. mer enn regjeringen på transport i perioden. Svært mye av pengene går til å legge til rette for transport med privatbil i distriktene og i byene.

Mer parkering i Oslo

«Bilen er vårt viktigste transportmiddel.» «Folk skal ha
anledning til å velge bil til hverdagstransport i både by og bygd,» heter det i partiets egen transportplan.

Lenger fra MDGs transportplan som ble lagt frem tidligere i mai er det vanskelig å komme. MDG vil redde jernbanebygging på Østlandet ved å skrote omtrent alle motorveier som er under bygging, eller som planlegges.

Frp vil fullføre et motorveinett i Norge og stanse og reversere bilpolitikken som byrådet i Oslo har kjørt gjennom flere år.

Det konstaterer samferdselspolitisk talsmann Bård Hoksrud.

– Dere vil igjen gi bilen større plass i Oslo?

– Vi er ikke uenige i alt byrådet har gjort. Men ja, noe ønsker vi å reversere. Vi skulle gjerne sett at det ble flere parkeringsplasser, områdeparkeringer og at kampen mot beboerparkeringer ble avblåst. Vi er helt imot nullutslippssoner, sier Hoksrud.

Om Frp får gjennomslag for sin plan, kan det fort bli endringer for persontransport også i andre byer.

Kollektivtransport er dyrt og mottar store subsidier. Bilister «skal fritas fra å finansiere andre trafikanters transporthverdag», heter det i Frps eget forslag til Nasjonal transportplan.

Vil ta milliarder fra kollektivsatsing

Frps forslag er en krigserklæring mot «transportformer som er dyre og som mottar store subsidier».

Målet for angrepet er det som kalles byvekstavtaler. Her har regjeringen skrevet kontrakt med en rekke byer om satsing på byutvikling med fokus på kollektivtrafikk, gang og sykkel, og på mindre plass for privatbiler.

Staten bidrar med mange milliarder kroner. Men store summer skal også hentes fra bompenger. Frp er skeptisk til det første og kategorisk imot det siste.

– Hvem skal betale for tilbudet i byer der kollektivtrafikken umulig kan gå med overskudd?

– Det skal være tilskuddsordninger. Men pengene skal gå rett til kollektivtrafikk, ikke til gangbroer over elver eller ulike rare og dyre prosjekter, sier Hoksrud.

Partiet hans vil at staten fortsatt skal kjøpe kollektivtransporttjenester i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Men ikke i andre byer.

– Blir det mulig å drive kollektivtilbud i Arendal, Grimstad, Porsgrunn, Drammen og Kristiansand om subsidiene uteblir?

– Det vil være mulig, gjennom tilskuddsordninger.

– Bør det brukes penger på å lokke folk til å reise kollektivt, eller bør det legges til rette for bilkjøring?

– Vi er ikke imot kollektivtilbud. Men folk skal ha muligheten til å velge bil. Da er det fint om bilene kommer greit frem, sier Hoksrud.

Det er likevel veibygging og kutt i bompenger partiet ifølge Hoksrud vil stå hardest på under forhandlingene med regjeringspartiene.

Dette er hovedpunktene i Frps transportplan:

Bil og vei:

 • Vil ha fullt utbygget firefeltsnett på de viktige hovedveiene i Norge.
 • Vil ha firefelts vei også over fjellovergangene.
 • Fartsgrenser: 90 km/t på 2-felts vei, 100 km/t på 2/3 felts vei, 110 km/t på smal firefelts vei og 130 km/t på full standard fire felts vei.
 • Biltilsyn skal håndteres av private.
 • Nye Veier skal bli like viktige som rådgivere for norskveisektor som Statens vegvesen.
 • Alle kjøretøyer over 20 år skal regnes som veterankjøretøyer og fritas for særavgifter og kontrollordninger som EU-kontroll.

Jernbane:

 • Vil fullføre Intercity fra Oslo til Hamar, Sarpsborg og Tønsberg. Men vil vurdere å legge enkelte jernbanestasjoner utenfor byene.
 • Lover ikke utbygging av Intercity jernbane helt til Lillehammer, Skien og Halden. Denne skal konkurranseutsettes.
 • Vil bruke milliarder på å ta igjen etterslep på vedlikehold og legge forhold til rette for godstog på lange strekninger.

Transportetater:

 • Vil legge ned Veidirektoratet og Jernbanedirektoratet og la Samferdselsdepartementet overta oppgavene.
 • Vil opprette «Statens vegvesen prosjekt» og «Bane Nor» som skal ha samme handlingsrom og samme økonomiske sikkerhet som Nye Veier.