Norge

Nektet å forklare seg etter møte med mor

ELVERUM (Aftenposten.no): Offeret som skulle skånes mot foreldrene, tok en røyk med moren sin før hun skulle avhøres i retten. Deretter nektet hun å forklare seg.

  • Per Annar Holm
    Per Annar Holm

Barnevernet i Alvdal skulle skåne 18-åringen fra Alvdal slik at hun skulle slippe å treffe de overgrepstiltalte foreldrene sine under rettssaken.

Hverken barnevernet eller politiet grep inn da hun i en pause før forklaringen skulle begynne gikk ut på trappa av Tinghuset på Elverum.

Der ventet moren, og sammen tok de en røyk.

Ingen vet hva som ble sagt mellom mor og datter, men resultatet av praten var at hun nektet å forklare seg.

— Forbannet dommer

Aftenposten møtte de to tett omslynget i resepsjonen på Tinghuset, hvor de klemte hverandre.

Ved siden av sto den erfarne politimannen som har tatt opp flere av jentas politiforklaringer. Han grip ikke inn.

Da jente minutter senere vegret seg for å komme i vitneboksen, var det tilløp til forvirring i Nord-Østerdal tingrett.

Dette fikk konstituert sorenskriver Tom L. Urdahl til å gå i klartekst:

— Her har vi så mange engasjert av det offentlige for å passe på. Jeg er ikke imponert. Dette skulle ha gått på skinner. Jeg skjønner ikke at det går an, men sier ikke mer. Ellers blir det bare overskrifter, sa dommer Urdahl, og lot retten ta ti minutter pause.

Aktor Iris Storås var fortvilet:

— Det er synd at det blir så mye støy rundt dette vitnet, sier statsadvokaten.

- Ble forvist

På forhånd hadde foreldrene, naboene til de hovedtiltalte, motvillig gått med på å sitte i et tilstøtende rom og følge datterens forklaring på video.

Begge forsvarerne, Frode Wisth for faren og Anniken Mellegaard for moren, forsøkte å presse retten til at foreldrene skulle få være til stede inne i rettssal 1.

— Da vil min klient nekte å forklare seg. Hun er sterkt preget, og vil ikke klare å gjøre dette med mor eller far til stede, forklarte jentas bistandsadvokat, Anne Kristin Bohinen, Nord-Østerdal tingrett på forhånd.

- Omfattende opplegg

Bohinen hadde lagt ned en stor jobb for at 18-åringen skulle unngå å treffe foreldrene. Hun skulle vente i en bil utenfor Tinghuset til hun skulle sluses inn bakveien til et eget dommerrom i annen etasje.

Så ble det litt ventetid. Og de som skulle ha passet på henne lot jenta gå ned for å røyke.

Og der ventet moren.

Da retten etter 15 minutters pause spurte om hun ville forklare seg, var svaret «nei».

Ingen har plikt til å forklare seg som vitne i en sak mot sine egne foreldre.

- Nekter opplesning

Aktor Iris Storås ville så lese opp jentas politiforklaringer. Det fikk et samlet forsvarerkorps til å protestere.

Nå har retten trukket seg tilbake til klokken 15.

Først da får vi svar på om vi får høre jentas stemme i form av ett rettslig avhør, tre politiavhør eller absolutt taushet.

- Ren opplesning

Klokken 15.05 leste dommer Urdahl opp rettens kjennelse: Aktor Storås gis anledning til å lese opp vitnets politiavhør, og forsvarerne skulle få anledning til å stille spørsmål etterpå.

Les også

  1. - Alltid den voksnes ansvar

  2. Gjerdrum tar tak i mulig overgrepssak

  3. - Gruppevoldtatt av voksne menn