Rekordmange overlever brystkreft i Norge

Aldri før har så mange kvinner overlevd brystkreft i Norge, og Kreftregisteret tror den positive utviklingen vil fortsette.

I 2007 døde 662 kvinner av brystkreft. Det er det laveste tallet som er registrert her i landet, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

Ifølge Kreftregisterets egen statistikkoversikt «Cancer in Norway 2007» fikk 2.761 kvinner brystkreftdiagnose dette året. 27,7 prosent av kvinnene døde, mens 37,9 prosent døde i 1994.

– Vi tror at dette er en trend som vil fortsette. Vi forventer en sterkere effekt av mammografiprogrammet etter som årene går. Bedre behandling bidrar også til å redusere dødeligheten av brystkreft, sier avdelingsleder Rita Steen ved Kreftregisteret.

Helsevesenets mammografiprogram startet i årsskiftet 1995-1996, og ble landsdekkende i 2005. Programmet inviterer alle kvinner fra 50 til 69 år til mammografiundersøkelse annethvert år.

– Vi oppdager brystkreft på et stadig tidligere stadium, noe som har betydning på sikt. Vi oppdager nå svulstene før de som er rammet selv oppdager det, sier mammografiprogrammets leder, overlege Berit Damtjernhaug.

I tillegg til strålebehandling kan brystkreftpasienter i dag få både hormonell behandling eller tilleggsbehandling i form av cellegift.