Vil ha Storbergets forklaring om fengselssprøyter

Nestleder i justiskomiteen, André Oktay Dahl (H), ber justisminister Knut Storberget (Ap) presentere forslaget om sprøyter til fengselsinnsatte i Stortinget.

Forslaget om at fengselsinnsatte skal få tildelt brukerutstyr for å hindre smittespredning skaper reaksjoner hos opposisjonen. Forslaget behandles av Justisdepartementet og Helse— og omsorgsdepartementet, og den endelige avgjørelsen skal tas av regjeringen.

Andre Oktay Dahl, nestleder i justiskomiteen og høyremann, frykter at forhandlingene vil hale ut, og at det vil gå på bekostning av Stortingets rolle i saken.

– Regjeringspartiene er uenige med seg selv, og det kan ta lang tid før saken legges fram på Stortinget. Hvorvidt fengselsinnsatte skal få sprøyter i fengsel er et prinsipielt viktig spørsmål som må ha skikkelig forankring hos de folkevalgte, sier han.

Oktay Dahl vil at Storberget så fort som mulig presenterer saken for Stortinget.

– Hvilket prinsipielt syn har justisministeren på utdeling av sprøyter i norske fengsler? Det er spørsmål som disse vi ønsker å ha svar på, sier Oktay Dahl, som selv er motstander av forslaget.