Ny smittevernveileder for videregående: Åpner for bruk av munnbind på skolene

Kunnskapsdepartementet har laget en ny smittevernveileder for videregående skole. Her blir det anbefalt at elevene burde bruke munnbind

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby presenterer en revidert smittevernveileder for videregående skoler.

Den nye veilederen for videregående vil gjelde fra 12. april, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, men vi har fått tilbakemeldinger på at det er stor variasjon i hvordan de etterleves. En tydeliggjøring av veilederen har derfor vært en prioritering. Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene, skriver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding.

I den nye veilederen blir det anbefalt bruk av munnbind, men ikke undervisningssituasjon. Det skal være frivillig og munnbind burde bli delt ut gratis til elevene, opplyser departementet i pressemeldingen.

- De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig

– Smittevern i videregående er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område. De eldste elevene har bedre forutsetning for å kunne bruke munnbind riktig, og derfor kan munnbind utenfor klasserommet vurderes som et ekstra smitteverntiltak. For eksempel kan det være aktuelt i fellesområder der det lett kan oppstå trengsel, sier Melby.

For de ansatte oppfordres det til å ha digitale møter, slik at kontakten mellom ansatte reduseres.

Om skolene oppgraderes til rødt nivå, bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, står det videre i veilederen.

Frem til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har videregående fått en egen veileder.

Videregående skoler har det siste året brukt ulike virkemidler for å redusere smitterisikoen. I fjor sommer innførte Nydalen videregående skole et pilsystem for at elevene skulle unngå å være så tett på hverandre.

Bevarer trafikklyssystem

Smittevern på videregående skoler er en utfordring, fordi elevene er eldre og samler elever fra et større geografisk område.

Fram til nå har det vært en felles smittevernveileder for ungdomsskolen og videregående, men nå har sistnevnte fått en egen veileder. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utformet veilederen.

Trafikklyssystemet med grønt, gult, og rødt tiltaksnivå bevares i veilederen for videregående skoler.

– Smittevernveilederne med trafikklyssystemet har ført til forutsigbarhet og en struktur som er forståelig, sier Melby.

Den nye veilederen skal gjøre det enklere for skolene å følge smitteverntiltakene.

Strengere rødt nivå

Veilederen er også oppdatert med kunnskap om dagens situasjon når det gjelder smitte blant barn og unge med muterte virusvarianter.

Det innføres strengere retningslinjer for kontakter på rødt nivå. Antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis i halve klasser, på rødt nivå.

Også veilederne for barnehage og barne- og ungdomsskole skal revideres. De vil offentliggjøres torsdag.